NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD BERGEIJK

14 nov 2019 - Verantwoordelijkheid nemen, niet altijd leuk maar wel nodig
Sinds deze zomer is er bijna elke dag wel een nieuwsbericht over stikstof. Regelmatig komt Brabant daarbij in beeld als provincie die andere regels heeft dan andere provincies. Hoe zit dat nou eigenlijk? En hoe kijkt de Brabantse VVD er tegenaan? In Nederland staan we niet graag stil. We bouwen huizen, leggen wegen aan en investeren.....
Lees verder »

9 nov 2019 - VVD Brabant houdt koers
De VVD Brabant is zeer teleurgesteld door het vertrek van de CDA gedeputeerden uit de Brabantse coalitie, maar wij respecteren hun keuze. In juni is, na een zorgvuldige formatie en goede onderhandelingen het bestuursakkoord gesloten van VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA. De VVD staat achter de inhoud van dit akkoord, omdat.....
Lees verder »

31 okt 2019 - Algemene Beschouwingen bij de Programmabegroting 2020-2023
Als VVD Bergeijk streven wij naar een gemeente waar mensen graag willen wonen en werken en daartoe ook
de mogelijkheden krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van de gemeente Bergeijk te vinden is in de samenwerking: samenwerking met inwoners en bedrijven, samenwerking in de regio en samenwerking met.....
Lees verder »

20 okt 2019 - Beste Provincie gebruik uw boerenverstand
Zoals bekend heeft de VVD in 2017 ingestemd met het aangepaste stikstofbeleid van de Provincie voor de vee-houderij. Enerzijds om ontwikkelruimte voor andere (economische) sectoren te creëren en anderzijds omdat
met het aangekondigde flankerende beleid de veehouderij de ruimte zou krijgen om met nieuwe, betere.....
Lees verder »

31 aug 2019 - Gezellige netwerkbarbecue bij Jan Verhoeven
Het begint langzaam aan een traditie te worden: 'Dé Netwerkbarbecue' van VVD De Kempen om het einde van
het zomerreces te vieren en er weer fris een politiek jaar tegenaan te gaan. Met zo'n 45 deelnemers uit alle geledingen van onze VVD, niet alleen uit ons eigen netwerk maar ook uit de Staten van Brabant, de Regio.....
Lees verder »

2 jul 2019 - Algemene Beschouwingen bij de Perspectievennota 2020 - 2023
Wij hebben kennisgenomen van de perspectievennota. Met dank aan de opstellers voor de leesbaar-heid en de uitgebreide informatie. De perspectievennota geeft een financiële vooruitblik in onze gemeente. In tegenstelling
tot eerdere jaren lijken we structureel met financiële druk te maken te krijgen. We denken hierbij aan.....
Lees verder »

14 apr 2019 - In Memoriam Henk Reijne
Tot onze ontsteltenis bereikte ons het bericht dat Henk Reijne, oud-voorzitterer van de afdeling Bladel van de
VVD op 12 april jl., na een kort ziekbed is overleden. Henk werd 79 jaar oud. Henk werd al in september 1981
lid van de VVD maar was in zijn functie als gezagvoerder op de grote vaart bij Rederij Van Ommeren nog.....
Lees verder »

21 mrt 2019 - Voorlopige uitslag PS verkiezingen
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen
voor Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan
om aardverschuivingen mee te hebben gemaakt van deze omvang. Als schrijver van deze tekst, een import.....
Lees verder »

8 mrt 2019 - Prov. Statenverkiezingen op 20 mrt 2019: Kies Lijst 1 / Plaats 29 / Pauline Hospel
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de gemeente Bladel ingezet voor alle kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.
Noem het Groot West Kempen. Ik ben jarenlang woordvoerder geweest voor onder andere het Sociale Domein...
Lees verder »

8 feb 2019 - Voldoende, veilig en schoon water!: de lijsttrekker voor waterschap De Dommel stelt zich voor
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk. Via onze zuiveringen komen er veel medicijnresten en andere stoffen in het oppervlaktewater. En bij de.....
Lees verder »

6 feb 2019 - Wel en wee rond Zwarte Bergen en het arbeidsmigrantenbeleid
De laatste weken is er weer veel gezegd en geschreven over de status en de toekomst van camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Vooral het plan om er 300 arbeidsmigranten tijdelijke huisvesting te bieden, doet veel stof opwaaien. Tegenstrijdige, soms gekleurde berichtgeving maakt het er niet makkelijk op om een genuanceerde.....
Lees verder »

29 jan 2019 - Warmtefonds
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken die Nederland schoon doorgeven aan de generaties na ons. Dat zullen maatregelen in veel delen van de.....
Lees verder »

18 dec 2018 - VVD Bergeijk wil meer informatie over Zwarte Bergen
Aanstaande donderdag komt het agendapunt Zwarte Bergen weer in de gemeenteraad. Dan staat het bestem-mingsplan op de agenda. Daarin staat alleen dat er centrale aansturing van het terrein verplicht is, dat De Zwarte Bergen een recreatieve bestemming houdt en dat er geen arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden. Als.....
Lees verder »

16 nov 2018 - Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers heb-ben in de economie en in de samenleving. Het is de lokale middenstand die mensen samenbrengt, die de lokale voetbalclub sponsort en waar we als tiener onze eerste werkervaring opdoen. Politici, lokaal en nationaal.....
Lees verder »

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

1 nov 2018 - Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
VVD Bergeijk is van mening dat de grote kracht van de gemeente Bergeijk te vinden is in de samenwerking. Samen-werking met de inwoners en bedrijven, samenwerking in de regio en samenwerking binnen onze gemeenteraad. Wij geloven in ‘Samen doen!’. En die samenwerking zullen we nodig hebben om onze toekomstvisie uit te dragen.....
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

26 jun 2018 - Beschouwingen bij de Perspectiefnota 2018
De perspectiefnota is een uitgebreid, overzichtelijk rapport, waarin wij natuurlijk met tevredenheid het coalitieak-koord terug hebben kunnen lezen. Een coalitieakkoord met als titel ‘Samen doen!’, vol ambities, en gericht op een gezonde gemeente die we in de toekomst nog mooier, sterker en beter willen maken. Hiervoor wordt niet alleen.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

26 apr 2018 - De nieuwe coalitie in Bergeijk is rond
Na drie weken intensieve formatiegesprekken te hebben gevoerd, zijn VVD en CDA tot een definitief coalitie-
akkoord gekomen met de titel 'Samen doen'. Fractievoorzitters Ineke Bergmans (VVD) en Dorien Vervest (CDA)
zijn trots hun definitieve coalitieakkoord vanavond te kunnen presenteren. Beide partijen hebben op een.....
Lees verder »

13 apr 2018 - CDA en VVD zijn eruit en gaan nieuw college van B&W vormen
Na twee weken van intensieve formatiegesprekken zijn het CDA en de VVD samen met succes tot een concept coalitieakkoord gekomen. Manon Theuws (VVD), Mathijs Kuijken (CDA) en Stef Luijten (CDA) zullen het nieuwe wethoudersteam gaan vormen. De twee partijen hebben geconstateerd dat op alle punten overeenstemming.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

Naar archief 2017 en eerder »»