NIEUWS EN ACHTERGRONDEN VVD BERGEIJK

6 nov 2018 - In memoriam Hylke Hoogeveen
Vandaag ontvingen wij het droeve bericht dat de heer drs. J.H. (Hylke) Hoogeveen op 63-jarige leeftijd is overleden. Hylke woonde de laatste jaren in Mierlo waar hij voor en namens de VVD wat meer in de luwte bleef. Dat kan van zijn jaren in Eersel niet gezegd worden: hij nam altijd actief deel en vervulde meerdere rollen, zowel in het......
Lees verder »

5 okt 2018 - Energietransitie
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand
filmpje het statement van VVD-Statenleden Tim Kouthoofd (woordvoerder Ruimte) en Peter Portheine.....
Lees verder »

26 mei 2018 - Geslaagd Voorjaarscongres
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat de VVD is gestart als actiepartij tegen de gevestigde orde, maar dat het liberalisme nu de leidende stroming.....
Lees verder »

26 apr 2018 - De nieuwe coalitie in Bergeijk is rond
Na drie weken intensieve formatiegesprekken te hebben gevoerd, zijn VVD en CDA tot een definitief coalitie-
akkoord gekomen met de titel 'Samen doen'. Fractievoorzitters Ineke Bergmans (VVD) en Dorien Vervest (CDA)
zijn trots hun definitieve coalitieakkoord vanavond te kunnen presenteren. Beide partijen hebben op een.....
Lees verder »

13 apr 2018 - CDA en VVD zijn eruit en gaan nieuw college van B&W vormen
Na twee weken van intensieve formatiegesprekken zijn het CDA en de VVD samen met succes tot een concept coalitieakkoord gekomen. Manon Theuws (VVD), Mathijs Kuijken (CDA) en Stef Luijten (CDA) zullen het nieuwe wethoudersteam gaan vormen. De twee partijen hebben geconstateerd dat op alle punten overeenstemming.....
Lees verder »

20 feb 2018 - Leerzame avond over Smart Mobility, lokale knelpunten en zelfrijdende auto’s
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mobiliteitscafé, met inwoners uit Reusel-De Mierden,
Eersel, Bergeijk en Bladel. Niet alleen VVD-ers, maar ook ondernemers, inwoners en belanghebbenden. Er.....
Lees verder »

8 jan 2018 - Praat mee over de bereikbaarheid in de Kempen
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284 (Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69 moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en avondspits. Het is goed voor de economie en zorgt voor minder uitstoot van stilstaande auto’s. En dat is weer.....
Lees verder »

15 dec 2017 - Ineke Bergmans lijsttrekker vernieuwd VVD Bergeijk
VVD Bergeijk presenteert haar team voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Opvallend
is het aantal nieuwe leden met diverse achtergrond en (politieke) ervaring. Lijsttrekker is Ineke Bergmans (48) uit Riethoven. De vernieuwde VVD-fractie zet zich in voor iedereen die vanuit werk, (sport)vereniging of buurtschap.....
Lees verder »

1 sep 2017 - Waar een wil is, is geen grens
Ideeën voor grensoverschrijdende samenwerking Hoe kunt u als gemeente samenwerken met collega's aan de andere kant van de landsgrens? Voor bestuursleden en (kandidaat-)raadsleden van grensgemeenten is dat vaak nog onontgonnen, zo niet onbekend, terrein. Daardoor dreigt in de verkiezingsprogramma's voor de komende.....
Lees verder »

25 aug 2017 - VVD Bergeijk zoekt mensen met een liberaal hart en politieke ambitie
De afgelopen periode is de VVD in Bergeijk door een turbulente periode gegaan. We hebben vorige jaar afscheid genomen van ons raadslid Frank Smit en recent heeft de huidige fractievoorzitter Bart Verhagen te kennen gegeven dat hij geen kandidaat meer is voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. De VVD Bergeijk grijpt.....
Lees verder »

29 jun 2017 - Soms is het gewoon tijd om even trots te zijn op ons mooie land
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar.... Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter met de economie. We zijn trots op alle artsen, verplegers en andere mensen die elke dag voor jou en mij zorgen en op al die agenten en militairen die ons veilig houden en beschermen. Daarom vinden wij Nederland een gaaf land.....
Lees verder »

8 jun 2017 - Geen verhoging van de OZB!
De VVD pleit al jaren tegen het zonder enige reden trendmatig verhogen van de OZB. Onder het mom: “Wij doen
dit al jaren zo” werden veel Bergeijkse gezinnen opgescheept met een hogere belastingdruk dan strikt nood-
zakelijk. De afgelopen drie jaar riep de VVD in raads- en commissievergaderingen op om de OZB niet jaar op.....
Lees verder »

2 jun 2017 - Nieuw: Het introductielidmaatschap
Goed nieuws! Je kunt nu voor slechts 25 euro één jaar lang lid zijn van de VVD met het nieuwe introductie-
lidmaatschap. Zo maak je kennis met de VVD en leer je of het lidmaatschap van onze partij iets voor jou is. Het lidmaatschap stopt automatisch op 1 juni 2018, je zit nergens aan vast. Je bepaalt zelf of je daarna lid wilt.....
Lees verder »

21 apr 2017 - U gaat straks meebetalen aan een bioscoop
Gisteravond was het raadsvergadering, er stond maar één agendapunt genoteerd: 'Een onderzoek naar de mogelijkheden van een nieuwe Kattendans met een bioscoop'. Er was al eens € 22.500 uitgegeven aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een bioscoop, nu wordt er nog eens € 35.000 uitgegeven aan een nieuw.....
Lees verder »

13 apr 2017 - Een bioscoop in Bergeijk? Doe normaal
De Kattendans in Bergeijk is aan een verbouwing toe. Na jaren van gewinkel door de coalities (eerst CDA / PvdA, daarna CDA / LPB) was het er niet van gekomen om het gebouw van de Kattendans te onderhouden. Want, een diep gekoesterde wens van de vorige burgemeester was immers dat de Kattendans naar de Ploeg zou.....
Lees verder »

17 mrt 2017 - VVD Bergeijk bedankt de kiezers
Wij danken iedereen die 15 maart heeft gekozen voor een Nederland met een sterke VVD. De Nederlandse kiezers hebben het verkeerde populisme een halt toegeroepen en de VVD voor de derde keer op rij de grootste partij gemaakt. Wij zijn ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen en heel gemotiveerd om Nederland stap voor stap.....
Lees verder »

8 mrt 2017 - Een boer is geen crimineel
Gisteravond vond in de commissie grondgebied zaken de behandeling van de "Verordening geurhinder en veehouderij Bergeijk" plaats. Een emotioneel debat waarin voornamelijk de VVD zeer uitgesproken was om de boeren een handvat te bieden rondom deze thema's en de PvdA er vooral zat om het de boeren onmogelijk.....
Lees verder »

17 feb 2017 - Werkende Nederlanders gaan erop vooruit
Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het.....
Lees verder »

15 feb 2017 - De Brabantse Kempen als toeristische trekpleister
Een goede toeristische sector is goed voor de inwoners van onze vier Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden. De vrijetijdsindustrie is van groot belang voor onze gemeenten. Van alle werkenden in Bergeijk is bijvoorbeeld ruim 24% werkzaam in de toeristische sector; deze gemeente heeft dan ook een groot.....
Lees verder »

19 nov 2016 - Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen (speech najaarscongres)
"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en.....
Lees verder »

1 nov 2016 - Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Begroting 2017
Wat maakt Gemeente Bergeijk meer dan alleen de zes kernen waarin we wonen. Dat zijn de inwoners, de hardwerkende burgers van Bergeijk. Wij als vijf fracties vertegenwoordigen deze kwetsbare groep. Er gebeurt veel in Bergeijk, heel veel positieve zaken, de goede sociale voorzieningen die steeds meer een definitieve plaats.....
Lees verder »

25 sep 2016 - VVD-Kempenbarbecue een geslaagd feestje
Wat een schitterend weer was het gisteren. En wat voor geweldige opkomst van leden (en ook niet-leden) van de VVD tijdens onze traditionele barbecue aan het begin van het politieke seizoen 2016/2017. Ook de mooie en rustieke omgeving van Riethoven ten huize van ons Statenlid Peter Portheine droeg bij aan het succes.....
Lees verder »

26 aug 2016 - Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker
Het Hoofdbestuur heeft Mark Rutte voorgedragen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Het Hoofdbestuur is verheugd dat deze once-in-a-lifetime politicus bereid is om nogmaals bij de verkiezingen de VVD aan te voeren. Mark Rutte heeft in de afgelopen moeilijke tijden bewezen dat hij veel voor Nederland.....
Lees verder »

6 jul 2016 - Lokale VVD-afdelingen verder onder één naam: VVD-netwerk De Kempen
De lokale VVD-afdelingen in Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een.....
Lees verder »

21 mei 2016 - Onze nieuwe partijstructuur krijgt vorm
Tijdens het vorige congres is de nieuwe partijstructuur vastgesteld. Sindsdien is er hard gewerkt om onze partij om te vormen naar een netwerkpartij. Vorige week zijn de laatste Regio's gevormd. Ook zijn inmiddels 82 afdeling opgegaan in 29 lokale netwerken. Goede resultaten! Maar de partijhervorming is niet het doel op zichzelf. We.....
Lees verder »

20 mei 2016 - Nederland moet Nederland blijven (met speech Mark Rutte tijdens voorjaarscongres)
Door de toestroom van vluchtelingen maken mensen zich zorgen. Blijft mijn buurt mijn buurt? Blijft de samenleving wel de samenleving? Blijft Nederland wel Nederland? Het is daarom belangrijk dat wij volstrekt helder zijn wat voor land wij zijn en dat wij niet terugvallen in de naïviteit van de multiculturele samenleving uit de jaren ’80 en ‘90.....
Lees verder »

17 mei 2016 - Energietransitie: initiatief bij bedrijfsleven en inwoners
Provinciale Staten bespraken vrijdag het Uitvoeringsprogramma Energie. In totaal investeert de Provincie 30 mln. euro om in 2020 14% van de Brabantse energie te halen uit duurzame bronnen. Dit levert naar verwachting voor liefst 15 miljard aan investeringen in Brabant op. "Het programma wil een brede beweging op gang brengen.....
Lees verder »

12 mei 2016 - Sloop van pand voor nieuwe parkeerplaatsen
Al jaren kampt 't Hof in Bergeijk met een vermeend parkeerprobleem. Ik zeg 'vermeend' omdat uit diverse onder-
zoeken blijkt dat er geen probleem is. Toch ervaren ondernemers dit massaal, zoals blijkt uit de reacties die de ge-
meente in ontvangst nam tijdens de inspraakavonden. De PvdA in Bergeijk is een constructieve partij, althans.....
Lees verder »

12 mei 2016 - Lokaal verbod pelsdierhouderij
"Wij zijn van mening dat het fokken van dieren alleen voor hun vacht moreel niet acceptabel is", aldus de PvdA in een brief aan burgemeester A. Callewaert. De VVD denkt dat veel Bergeijkenaren deze gedachte hebben, en misschien niet onterecht. De PvdA vroeg of de partijen zich konden uitspreken voor een verbod op het houden.....
Lees verder »

11 mei 2016 - Weg met de reserves bij Verbonden Partijen
Verbonden partijen, zoals de GGD, Veiligheidsregio en MRE leggen een steeds groter beslag op de gemeentelijke begroting. Die verbonden partijen zijn door de gemeenten zelf in het leven geroepen om een specifieke gemeente-
lijke taak gezamenlijk met andere gemeenten te verrichten. Toch bekruipt de VVD de laatste jaren steeds meer.....
Lees verder »

23 apr 2016 - Bestuur VVD-regio Zuid geïnstalleerd
Vanuit alle hoeken van onze drie zuidelijke provincies Brabant, Zeeland en Limburg kwamen zo'n 250 VVD-leden op 23 april 2016 naar Goirle getogen, waar een nieuw bestuur van de VVD-regio Zuid werd gekozen en geïnstalleerd. Onder toeziend oog van ex-voorzitter van de 'oude' Kamercentrale Brabant en tevens interim voorzitter van de.....
Lees verder »

10 mrt 2016 - Informatieavond over de Mestverwerking op de Bredasedijk
Het gaat goed met Bergeijk. Burgemeester Callewaert is vol enthousiasme begonnen met haar inwerkperiode, de raadsagenda is nog wat mager maar aan de zijlijnen wordt hard gewerkt aan de toekomst van Bergeijk: door burgers en ondernemers waarbij de gemeente haar medewerking verleent. Dat is een volgorde en werkwijze die.....
Lees verder »

18 dec 2015 - Schuldigen straffen?  Oorzaken aanpakken!!
Rekenschap in het lokaal openbaar bestuur Door tegenvallers in prestaties raakt de overheid langzaam buiten beeld als het gaat om het vertrouwenwekkend aanpakken van problemen. Wat zou helpen is de focus te verleggen van afrekenen naar rekenschap afleggen. Het onlangs verschenen onderzoek "Pgb-trekkingsrecht en de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - "Wij gaan deze strijd winnen" (Najaarscongres 2015)
In zijn speech sprak Mark Rutte over de noodzaak om nuchter met de grote problemen van onze tijd om te gaan. Dat is de belangrijkste les van het succes van het economisch herstelprogramma, stelt Rutte. "Toen de economi-sche crisis om zich heen sloeg en de bestaanszekerheid van vele Nederlanders bedreigde, leken de.....
Lees verder »

28 nov 2015 - Grote stap gezet naar toekomstbestendige partij (Najaarscongres 2015)
De voorstellen van het Hoofdbestuur om onze partij te vernieuwen zijn aangenomen! Dat is de uitkomst van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden die vandaag tijdens het congres plaatsvond. De VVD wordt een ver-zamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland. Dat gaat op verschillende manieren gebeuren. Zo gaan.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Mark Rutte legt krans op graf Thorbecke
VVD partijleider Mark Rutte en VVD partijvoorzitter Henry Keizer hebben woensdag 3 november, samen met de Haagse VVD wethouder Boudewijn Revis, een krans gelegd bij het graf van de liberaal Johannes Rudolf Thorbecke. Thorbecke was de voorzitter van de Grondwetscommissie die de basis legde van de Nederlandse parlementaire.....
Lees verder »

3 nov 2015 - Algemene Beschouwingen bij de behandeling van de Begroting 2016
Het lokaal openbaar bestuur beleeft vandaag in Bergeijk zijn jaarlijks hoogtepunt met het vooruitkijken naar volgend jaar, en zelfs de jaren daarna. Dat is met een optimistisch gemoed, het is goed dat wij ons op de toekomst kunnen verheugen omdat het uitgangspunt gunstig is. De reserves zijn op orde en onze wethouder van Financiën heeft.....
Lees verder »

14 sep 2015 - Het werd tijd voor iets nieuws...
Welkom op onze geheel vernieuwde website. Nadat de oude site van de VVD afdeling Bergeijk alweer meer dan vier jaar in de lucht was, vonden we het tijd voor een nieuwe look. En lieten die ook maar meteen min of meer aansluiten aan het landelijke format; wel zo handig en overzichtelijk. Heeft u als bezoeker van deze website.....
Lees verder »

3 jul 2015 - Verhoging BTW van tafel
De verhoging van de BTW die onderdeel was van het onderhandelingspakket in het kader van de belastingher-ziening is van tafel. Fractievoorzitter Zijlstra: "Wij waren geen groot voorstander van de btw-verhoging, maar waren bereid om daar over te praten. Nu het draagvlak ontbreekt zal dit plan geen doorgang vinden. Ondernemers.....
Lees verder »

30 mei 2015 - We moeten vooruitgang omarmen!
Halbe Zijlstra heeft tijdens het congres een vlammend betoog gehouden over de kracht van ons land. We moeten niet bang zijn voor vooruitgang, maar er juist gebruik van maken! Dat betekent wel dat ons onderwijs en onze arbeidsmarkt daarop ingericht moeten zijn.....
Lees verder »

2 apr 2015 - Sjoemelende banken worden aan banden gelegd
Klanten van banken zijn door een wetsvoorstel van Cora van Nieuwenhuizen in de toekomst beter beschermd tegen gesjoemel met rentetarieven. Brussel en Washington deelden daarvoor miljardenboetes uit, Rabo schikte voor 774 miljoen en ontsloeg haar frauderende medewerkers. VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen zorgde.....
Lees verder »

19 mrt 2015 - De VVD houdt koers
En hoe! Als de (voorlopige) uitslagen van zowel Provinciale Staten als waterschap De Dommel zullen zijn omgezet in definitieve uitslagen en er verandert, althans voor de VVD, niets dan houden we in beide gremia een krachtige vertegenwoordiging. In het waterschap verdubbelen we zelfs. Hartelijk dank voor uw stem!!
Lees verder »

2 mrt 2015 - Bergeijkse kandidaten voor Waterschap- en Provinciale Staten Verkiezingen op 18 maart
VVD Bergeijk is trots dat ze maar liefst drie kandidaten uit Bergeijk heeft mogen leveren voor de komende verkiezin-gen. Peter Portheine uit Riethoven (#6 lijst 1) voor de Provinciale Staten, Jan Verhoeven uit Bergeijk als lijsttrekker voor de verkiezingen  voor waterschap 'De Dommel' en op plaats 5 voor datzelfde waterschap Frank Smit uit.....
Lees verder »

28 jan 2015 - Optimisme dankzij ondernemend Nederland
"Het feit dat er mensen zijn die op een dag besluiten om ondernemer te worden, om hun nek uit te steken en om risico te nemen, dat zorgt voor zoveel energie in Nederland. Nog los van dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor banengroei en voor de welvaart in Nederland, zijn het uiteindelijk al die ondernemers die ervoor zorgen dat we.....
Lees verder »

19 dec 2014 - Breng de pillen bij de patiënt in De Kempen
Het bericht dat apotheken in De Kempen stoppen met nacht- en weekenddiensten heeft voor veel onrust gezorgd, niet alleen onder ouderen. Het aangereikte alternatief om buiten de reguliere winkeltijden medicijnen in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven op te halen lijkt niet bedacht vanuit het perspectief van de patiënt. Het oplos.....
Lees verder »

19 dec 2014 - Afronding wetstraject decentralisaties een feit
Per 1 januari gaan we kijken naar wat mensen wel kunnen, in plaats van wat mensen niet kunnen. Met de aangenomen Participatiewet gaan we mensen met een beperking helpen om sneller aan de slag te komen op de arbeidsmarkt. Dat betekent dat ze gewoon aan het werk kunnen in een normale baan bij een regulier bedrijf.....
Lees verder »

2 dec 2014 - Neelie Kroes benoemd tot VVD-erelid
Tijdens het congres afgelopen zaterdag werd Neelie Kroes onder luid applaus benoemd tot erelid. Partijvoorzitter Henry Keizer benadrukte dat zij één van die mensen in de geschiedenis van de VVD is wiens bijdrage aan de partij en aan een liberaler Nederland zó groot is geweest, dat aan hen de allerhoogste blijk van waardering die.....
Lees verder »

28 nov 2014 - Ondernemers moeten weer banen durven creëren
Ondernemers zorgen in ons land voor banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Als we willen dat zij investeren in banen, dan moeten we inzetten op een dynamische arbeidsmarkt, waarin maatwerk centraal staat. We moeten nadenken over een modern stelsel, waarin ruimte is voor vaste en flexibele vormen van werk. Wat de.....
Lees verder »

20 nov 2014 - Bergeijkse VVD'ers hooggeplaatst op kandidatenlijsten voor waterschap en Prov. Staten
Peter Portheine uit Bergeijk is op 18 maart 2015 kandidaat namens de VVD voor Provinciale Statenverkiezingen. Hij staat op plaats 6 van de lijst die wordt aangevoerd door lijsttrekker Bert Pauli. Portheine is bestuurslid van de VVD in Bergeijk en lid van de Commissie Maatschappelijke Zaken. Buiten zijn politieke activiteiten is Portheine directeur.....
Lees verder »

10 okt 2014 - VVD juicht nieuwe vormen van ondersteuning toe
De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem.....
Lees verder »

1 okt 2014 - VVD presenteert voorlopige kandidatenlijst Eerste Kamer
Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Op 18 maart 2015 vinden de Provinciale.....
Lees verder »

30 sep 2014 - Quotumwet & Europese arbowetgeving
Liberale vrienden, inmiddels zijn we alweer een aantal weken aan de slag in het nieuwe parlementaire jaar. De noodzakelijke wetgeving voor de decentralisaties is door de Kamer, nu is straks echt het moment daar voor de gemeenten om de handschoen op te pakken. Zoals ik eerder gezegd heb zijn gemeenten nu aan zet, maar.....
Lees verder »

14 jun 2014 - Henry Keizer nieuwe landelijke voorzitter VVD
Op het Voorjaarscongres van de VVD in Bussum is Henry Keizer met ruim 74 procent van de stemmen tot partijvoorzitter gekozen. Voor een voorstel om de nieuwe voorzitter door middel van een ledenraadpleging te kiezen was onvoldoende steun. Henry Keizer, in het dagelijks leven ondernemer, werd door het Hoofdbestuur.....
Lees verder »

30 mei 2014 - De jaarrekening over 2013
Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid in 2013, terugkijken dus en lessen trekken uit het verleden. De gemeente is een organisatie met een omzet van ca. € 50 miljoen, en als je het jaar afsluit met een resultaat van € 300.000 is dat werkelijk geen slechte prestatie.....
Lees verder »

23 mei 2014 - Nogmaals: Bibliotheek Bergeijk
De bibliotheek in de Dr. Rauppstraat wordt per 1 januari 2015 gesloten. Daarover waren CDA en LPB het met elkaar eens (zie ons artikel van 25 april 2014) en over alternatieven wilde men niet met ons praten. Hebt u nou begrepen waarom de vestiging eigenlijk moet worden gesloten? Wij niet, daar komen we dus nog op terug. De VVD vindt.....
Lees verder »