AGENDA VVD BERGEIJK

Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Maatschappelijke Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Grondgebied Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken
(agenda en stukken)
Fractievergadering (voorbespreking komende raadsvergadering)
Locatie: Buurthuis 't Sant, Witrijtseweg 9 te 5571 XJ Weebosch-Bergeijk
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Maatschappelijke Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Grondgebied Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken
(agenda en stukken)
Fractievergadering (voorbespreking komende raadsvergadering)
Locatie: Ontmoetingscentrum De Buitengaander, Dorpstraat 9 te 5563 BC Westerhoven
Informatiebijeenkomst Kempensamenwerking
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Maatschappelijke Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Grondgebied Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken
(agenda en stukken)
Fractievergadering (voorbespreking komende raadsvergadering)  ²)
Locatie: Theater de Kattendans, Eerselsedijk 4 te 5571 CM Bergeijk
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Bestuur VVD-netwerk De Kempen komt bijeen
in Weelde (B)
Algemene Ledenvergadering VVD-netwerk De Kempen
Nadere details volgen
VVD Voorjaarscongres
Locatie: n.n.b.


¹) De agenda voor de vergadering is nog niet door de gemeente gepubliceerd.
²) Let op: afwijkende datum

19-12-2019  20.00u

07-01-2020  19.30u

07-01-2020  20.00u

09-01-2020  20.30u

21-01-2020  20.00u

30-01-2020  20.00u

04-02-2020  19.30u

04-02-2020  20.00u

06-02-2020  20.30u

11-02-2020  20.00u

19-02-2020  20.00u

20-02-2020  20.00u

03-03-2020  19.30u

03-03-2020  20.00u

05-03-2020  20.30u

16-03-2020  20.00u

26-03-2020  20.00u

02-04-2020  20.00u

14-05-2020  20.00u

06-06-2020  10.00u
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________
ACTIVITEIT