BERGEIJK WIL GRAAG WAARNEMER
Bergeijk, 30 augustus 2007

Bergeijk krijgt binnenkort een waarnemend burgemeester. Deze vult tijdelijk de lege plek op die Arno Verhoeven met zijn vertrek naar Leudal in Bergeijk heeft achtergelaten. Wie die waarnemer is, zou deze week al bekend kunnen worden.

Een delegatie van de raad bezoekt vandaag commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen om te praten over de eisen waar zo'n waarnemer aan moet voldoen.

"We gaan eens bespreken wat er allemaal in Bergeijk speelt de komende tijd en wat dat vraagt van een waarnemer", aldus Frank Smit, plaatsvervangend voorzitter van de raad en lid van de VVD-fractie. "Als raad waren we het er snel over eens dat er een waarnemer moest komen. Er zit een jong college en een nieuwe frisse raad, dus is het verstandig om de komende tijd te overbruggen met een tijdelijke burgemeester".

Smit verwacht dat de waarnemer tot 1 februari in Bergeijk blijft. "Rond die tijd moet de nieuwe benoeming rond zijn".

Een vertrouwenscommissie bestaande uit raadsleden van de vier fracties, wethouder Pieter Bax en de gemeentesecretaris is momenteel bezig met het opstellen van een profielschets. Deze schets met daarin de eisen waaraan de nieuwe burgemeester moet voldoen, moet tijdens de raadsvergadering van 19 september worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Daarna pas kan de vacature voor Bergeijk worden opengesteld. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, zoals gepubliceerd in het ED van 30 aug. 2007, dan kunt u contact opnemen met:

Frank Smit
Raadslid VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail