BART VERHAGEN, EEN NIEUW GEZICHT IN DE
Bergeijk, 31 januari 2014

Bart Verhagen, beter bekend als de kleinzoon van 'Toon van Karel Lamm'. "Mijn grootvader wist als geen ander hoe de Bergeijkse politiek in elkaar zat. 100% gericht op de Bergeijkse mens, 100% lokaal. Die gedachte breng ik graag over in het huidige politieke speelveld. Mijn hart ligt in Groot Bergeijk, daar ben ik thuis en daar maak ik me sterk voor. Ik heb een aangeboren hekel aan betutteling en belemmerende bemoeienis van buitenaf. Bergeijk, en haar prachtige kernen, daar groeien onze kinderen op, met deze herkenbare identiteit wil ik de toekomst in!"

Decentralisatie verantwoordelijkheid van de gemeente
De gemeente krijg een prachtige taak, het beheren van het kasgeld voor de hulpbehoevende in ons mooi dorp. Wie kent de Riethovense en Luyksgestelse mens nou beter dan de gemeente zelf? Een hele belangrijke taak, want als we die pot niet goed beheren, kan het zo zijn dat we op andere terreinen in Bergeijk (lees: de verenigingen, scholen, etc.) moeten inleveren. Simpel gezegd: "Het geld van de lantaarnpalen mag wel naar de WMO, maar het geld wat bedoeld is voor de WMO en zorgbehoevende niet naar de lantaarnpalen". Een goede penningmeester is cruciaal om zorg naar de hulpbehoevende te blijven garanderen, maar de gewone zaken moeten ook doorgang blijven vinden. Met een coalitie die liever geld steek in onnodige megaprojecten ziet de VVD dat somber in.

De Ploeg
De burger aan zet! De afgelopen 4 jaar heeft de inwoner van Groot Bergeijk nogal wat moeten inleveren aan democratisch vermogen. Het vreemde Hofplein is daar een voorbeeld van, waarom daar niet geparkeerd mag worden is de VVD nog altijd een raadsel. 1300 handtekeningen tegen het Woonbos linea recta bij het oud papier. “Sund” zou de Bergeijkse mens zeggen, maar de PvdA en CDA is er maar al te trots op. Na 8 jaar leegstand is er nog altijd geen passende herbestemming van Fabrieksgebouw 'De Ploeg', waar buiten het zichtveld van de burger wordt besloten, zonder enig overleg, dat daar de Kattendans, muziekschool en de bibliotheek moet worden gehuisvest. "Snaveltjes toe, dan merken de inwoners het toch niet. Een drama in de dop".

Periode 2014-2018
Groot Bergeijk, met alle kernen. Het blijft belangrijk! We moeten ervoor waken dat de leefbaarheid in alle kernen optimaal blijft. Duurzaam investeren in goede projecten, streng op toezien dat onderwijs een permanente rol blijft spelen in de kleine kernen. Ondernemers en bedrijven zijn onmiskenbare spelers op het gebied van werkgelegenheid en leefbaarheid. Laat ondernemers ondernemen en laat de gemeente doen wat ze moet doen: een faciliterende rol spelen bij het verlenen van vergunningen.” Dus niet een gemeente dat gerechtelijk procedeert tegen haar inwoners, maar een gemeente die haar inwoners serieus neemt.

U bent aan zet!!
BERGEIJKSE POLITIEK

Bart Verhagen
Kandidaat #2 voor de VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail