LIJSTTREKKER FRANK SMIT AAN HET WOORD
Bergeijk, 31 januari 2014

In de komende jaren staan alle gemeenten in Nederland voor een zware taak, ook Bergeijk. • Het economisch herstel moet nu doorzetten, bedrijven en ondernemers moeten hiervoor steun en ruimte krijgen.
   We moeten de schade van de afgelopen jaren repareren en de opgelopen achterstand inhalen, duurzaam en
   gedegen. Eerst verdienen, dan verdelen.
 • Het rijk draagt wél de taken op het gebied van zorg en welzijn over aan gemeenten, niét alle middelen. Zorg voor de
   zwakkeren wordt ónze taak. Veel is nog onduidelijk, toch moeten we nu al bedenken wat wij gaan doen, hoe we dat
   gaan uitvoeren en waarmee we dat gaan betalen. Voor de VVD Bergeijk is een complete, solide en duurzaam
   betaalbare opzet van zorg en welzijn de hoofdopdracht voor de komende jaren. Er moet snel een einde komen aan
   de onzekerheid.
 • Door teruglopende geldmiddelen en afnemende groei, zelfs daling van de bevolking komt de leefbaarheid in dorpen
   en kernen steeds verder onder druk te staan. Om te behouden wat we hebben zullen we met slimme middelen
   nieuwe wegen moeten zoeken. En stoppen met het vertellen van sprookjes aan elkaar.

In de komende jaren zijn pijnlijke keuzes niet uit te sluiten, het is alle hens aan dek. Eerst de mensen, dan de machines: we hebben geen zin, geen tijd en geen middelen om de Kattendans/Bibliotheek/Muziekschool in De Ploeg te huisvesten. Die moeten in de kernen blijven. Geen prestige paleizen in Bergeijk.

Frank Smit
Lijsttrekker voor de VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail