AFSCHEID KARIN SENDEN
Bergeijk, 24 maart 2014

Op vrijdag 21 maart 2014 heeft het hoofdstembureau van
de gemeente Bergeijk de uitslag van de verkiezing voor
de gemeenteraad van 19 maart 2014 definitief vastgesteld.
Op de VVD werden 911 stemmen uitgebracht waardoor de
VVD ook in de bestuursperiode 2014-2018 met twee zetels
in de gemeenteraad vertegenwoordigd zal zijn.


De nieuwe fractie heeft de lijsttrekker, Frank Smit, bij accla-
matie aangewezen als fractievoorzitter. De VVD zal ook in de
komende periode constructief bijdragen aan het openbaar be-
stuur in Bergeijk, al of niet vanuit een coalitie met het CDA. De
bijzondere verkiezingsuitslag in Bergeijk maakt een coalitie
zonder het CDA niet mogelijk is. Wij danken onze stemmers
voor het vertrouwen dat uit hun keuze is gebleken. Het is
eervol en een uitdaging om op te komen voor de belangen van
alle inwoners van Bergeijk. Iets dat wij opgewekt en met veel
energie zullen doen.

Met begrip, respect en spijt heeft de VVD kennisgenomen van
het besluit van Karin Senden om haar benoeming tot lid van
de raad op dit moment niet te kunnen aanvaarden. Karin heeft
na een grondige afweging besloten dat het voor haar niet mogelijk is om haar politieke taken met haar zakelijke- en zorgtaken in de persoonlijke levenssfeer succesvol te combineren. De VVD is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet en bijdragen die zij sinds 2004 heeft geleverd aan de fractie en aan de gemeenteraad. Wij zijn blij dat zij graag bereid is om vanuit de luwte haar kennis en ervaring beschikbaar te stellen voor de fractie.

Door haar besluit zal de tweede raadszetel worden bezet door Bart Verhagen (25), de nummer 3 van de VVD lijst. Bart zal voor het eerst zitting nemen in de gemeenteraad.

Frank Smit
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail