INTERVIEW LIJSTTREKKER VVD BERGEIJK FRANK SMIT
Bergeijk, 14 maart 2014

De afgelopen bestuursperiode heeft u oppositie gevoerd. Hoe voelde uw fractie
zich in deze rol?

Als een vis in het water. Als oppositiepartij hebben wij een door niemand te missen
bijdrage geleverd aan het gemeentebestuur. We hebben het college kritisch gevolgd,
goede plannen gesteund, slechte plannen geprobeerd te verbeteren. Veiligheid bevor-
derd door het fietspad naar Riethoven te verlichten en eenduidige voorrang voor fietsers
op de nieuwe rotondes te realiseren. Voor de centjes gezorgd door de financiële beheer-
sing en informatie aan de raad te verbeteren. In de raad en daarbuiten ook de belangen
van individuele burgers behartigd. We hebben het met veel plezier gedaan en hopelijk
geleerd van onze fouten.

Hoe kijkt u inhoudelijk terug op de afgelopen 4 jaar?
Er is vooral bij de bedrijfsvoering indrukwekkende vooruitgang geboekt, maar op het terrein van Ruimtelijke Ordening is sprake van stilstand, tot grote ontevredenheid van iedereen die iets wil wat niet precies in het plannetje van de gemeente past. Vlak vóór de verkiezing is nog snel de bestemming van een bosperceel gewijzigd om villa’s te bouwen, zit echt niemand op te wachten.
De samenwerking tussen de Kempengemeenten is tot wanhoop van alle betrokkenen krakend tot stilstand gekomen en zit nu muurvast. Riskant, want onze invloed op dit onderwerp is kleiner geworden.
Wooninc. heeft in 8 jaar geen passende herbestemming voor De Ploeg gevonden. Dat dreigt nu het probleem voor de gemeente te worden. Er druppelen plannen naar buiten voor verhuizing van De Kattendans/Muziekschool/Bibliotheek naar het Ploeggebouw. Een ongewenst prestigeproject, een drama in de dop. De inwoners moeten daarover nog geïnformeerd worden de raad heeft er nog niet over gesproken. Onbegrijpelijk, zo ga je niet met je inwoners om.

Door de economische crisis is de verwachting dat Den Haag nog meer overheidstaken zal overdragen aan gemeenten. Wat vindt u daarvan?
Hele vreemde vraag. Verhelpen wij de crisis door taken over te hevelen naar gemeenten? Die hebben wel het beste zicht op wat hun inwoners nodig hebben en hoe dat zonder verspilling is te regelen. Daarvoor moeten de andere partijen in de raad nog wel leren om het college kritisch te volgen en beter te controleren. Dat komt wel goed, daar zullen wij graag bij helpen en er zijn bovendien hele goede cursussen voor.

Wat zijn de speerpunten van uw partij voor de komende 4 jaar?
Een veilig, schoon en duurzaam Bergeijk met goede en betaalbare voorzieningen, uitstekend bereikbaar, degelijk en sober bestuurd, financieel op orde is een aantrekkelijke vestigingsplaats voor nieuwe inwoners en bedrijven. Wij willen kwalitatieve groei: niet meer, maar beter en niet groter, maar duurzaam. En in geen geval tijd- en geldslurpende megaprojecten als de Kattendans/Bibliotheek/Muziekschool naar De Ploeg.

Wat heeft bij uw partij voor de komende periode de hoogste prioriteit?
Een gedegen opzet en uitvoering van de overgang van de rijkstaken naar de gemeente op het gebied van zorg. Het is alsof een olifant aan boord van een roeiboot stapt. Als we dat niet goed regelen zijn niet alleen ouderen en zorgbehoevenden de dupe maar zullen de financiële gevolgen voor alle inwoners voelbaar worden, ook voor de sportclubs en de gemeenschapshuizen. Het gaat zonder overdrijving over het behoud van de leefbaarheid in de kernen van Bergeijk waar we zo trots op zijn. Van bouwen zullen we het in de komende jaren niet moeten hebben, krimp is nu al merkbaar in de lagere klassen van de scholen.

Wat zou uw partij graag anders zien in Bergeijk?
Een bescheiden en dienstbaar gemeentebestuur dat werkelijk open staat voor plannen en initiatieven van de inwoners. Een gemeentebestuur dat meer geeft dan ruimte voor applaus.

Wat moet absoluut blijven zoals het nu is?
De inwoners van Bergeijk zullen in hun eigen dorpen/kernen steeds vaker zelf bepalen wat behouden moet blijven en daar zelf ook aan bijdragen, doen ze trouwens nu al. Als gemeente wordt het onze opdracht hen daarbij te ondersteunen. Door vergrijzing en krimp zal de fysieke ruimte niet ingrijpend veranderen, onze leefwereld wel. In 2018 kijken we met verbazing terug naar 2014.

Wat wilt u verder nog kwijt aan de kiezer?
Goed nadenken wat je gaat stemmen, de volgende bus komt pas over vier jaar weer voorbij. Mis deze daarom niet!