BEËDIGING COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN
Bergeijk, 24 april 2014

De verkiezingsuitslag is bijzonder want het CDA heeft de komende 4 jaar de absolute meerderheid, zij mogen zelfstandig beslissen wat er gebeurt, zo heeft de kiezer besloten. Niettemin heeft het CDA bedacht de klus samen met een andere fractie te willen klaren. Na een eerste overlegronde met alle fracties besloot men de samenwerking met de LPB te zoeken en dat resulteerde in een coalitieakkoord dat daags voor de raadsvergadering van april bekend werd gemaakt.

Ook werd een voorlopige portefeuilleverdeling gepubliceerd die op het eerste gezicht ronduit onevenwichtig is. Nieuwe coalitiepartijen CDA en LPB wilden hierover het gesprek met de raad niet aangaan, wilden hierover geen vragen van VVD en PvdA beantwoorden. Dat was reden voor de VVD om een blanco te stem uit te brengen op v.l.n.r. de wethouders Thomas van Hulsel (LPB), Frank van der Meijden (CDA) en Mathijs Kuijken (CDA).

Nieuw is dat de werktijd, de formatie-uren van de wethouders, wordt uitgebreid omdat er Zorg- & Welzijnstaken van het rijk naar de gemeente worden gebracht. Dat vinden wij niet overtuigend. Wethouders voeren die zorgtaken niet uit, daar krijgen juist medewerkers het veel drukker mee: meer indianen, minder opperhoofden werd dat vroeger genoemd. Dat de wethouders meer beschikbaar willen zijn voor overleg met de burger vinden wij ook een vreemd argument. Dat lijkt meer een punt van goede organisatie en van agendabeheer dan van uitbreiding van uren. De kiezer heeft echter gesproken, wij zullen het in Bergeijk de komende 4 jaar met dát resultaat moeten doen.

VVD Bergeijk in de oppositie
Bij de installatie van dit nieuwe college hebben wij benadrukt constructief oppositie te zullen voeren. Goede voorstellen zullen wij steunen, slechte voorstellen willen wij verbeteren. We doen dat met de blik naar buiten, met volledige inzet, met humor en doorzettingsvermogen. Wij vinden het eervol namens de VVD alle inwoners in Bergeijk te mogen vertegenwoordigen.

Daarbij is uw steun zeer welkom. Volg ons in de raadscommissies of in de gemeenteraad vanaf de tribune. Volg ons op Twitter, op Facebook. Praat mee in onze maandelijkse openbare fractievergadering, laat horen wat we goed doen, vertel ons hoe het beter kan. Meedoen? Word lid! Onder het motto #werkaandewinkel hebben we ruimte in onze steunfractie voor denkers en doeners. Het gaat om het algemeen belang van ónze inwoners in ónze gemeente.
WETHOUDERS

Frank Smit
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail
Bart Verhagen
Raadslid VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail