BIBLIOTHEEK BERGEIJK
Bergeijk, 25 april 2014

De raad nam in de vergadering van 24 april 2014 ook een besluit over de bibliotheek in de Dr. Rauppstraat. Die sluit daar op 1 januari 2015 de deuren en in de tussentijd gaan het gemeentebestuur en de bibliotheek een plan bedenken om uitleenpunten te vestigen in de scholen en de dorpshuizen. De VVD vindt dit een verkeerde oplossing van een onnodig probleem.

Dat de bibliotheek de vestiging in de Dr. Rauppstraat niet meer kan betalen is de raad bekend en sinds november vorig jaar weten we ook dat de gemeente een bedrag van € 50.000 aan huur in rekening brengt waar € 18.000 aan kosten tegenover staan. De VVD zag in deze cijfers mogelijkheden voor een goede oplossing maar kreeg geen steun van de coalitiepartijen. Het voorstel van de VVD om de bibliotheek voordeliger te vestigen in het oude ABN-AMRO kantoor, op de hoek van ’t Hof kreeg ook geen steun van de coalitiepartijen. De suggestie van vertrekkend wethouder Tils (PvdA) om het raadsvoorstel dan maar ter heroverweging in te trekken werd vervolgens ook getroffen door een “njet” van de coalitiepartijen. Wat wilde men dan eigenlijk wel?

CDA en LPB wilden het plan om een leestafel in De Kattendans in te richten met uitleenpunten in de scholen - om de jeugd er bij te betrekken - aanvullen met het voorstel om ook uitleenpunten in de dorpshuizen te vestigen. Al eerder afgeraden door de bibliotheek door negatieve ervaringen elders. Onze vrees, dat dit een kostbare oplossing is werd zonder beschikbaar rekensommetje weggewimpeld.

Zonde. Want de bibliotheek in Bergeijk is een puike basis voor het gedroomde toekomstscenario in 2025 (rapport Cohen) waarin de bibliotheek een laagdrempelige ontmoetingsplaats is voor mensen, op zoek naar informatie in fysieke boeken of in digitale vorm; die kinderen en volwassenen ruimte biedt zich persoonlijk te ontwikkelen of bij te scholen.

Leden en bezoekers van de bibliotheek: laat je horen, zorg dat je meepraat. Want tot op de dag van vandaag gaat het over jullie, en is jullie nog steeds niet gevraagd wat júllie eigenlijk willen.

Wat je weghaalt komt niet meer terug. Is de VVD de enige fractie in Bergeijk die dit heel vreemd vindt, vooral omdat het niet nodig is?

Frank Smit
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail