WETHOUDER VAN HULSEL
Bergeijk, 17 mei 2014

Het is goed gebruik iemand in een nieuwe
functie 100 dagen de ruimte te geven om te
wennen aan zijn nieuwe functie en hem de
kans te geven zich in de luwte te ontwikkelen.
Dat doet de VVD met veel plezier want het is
best even wennen, niet in de laatste plaats
voor Thomas van Hulsel zelf. Na zo’n lange
tijd in de raad, eerst in Westerhoven en later
in Bergeijk, maakt hij de wereld nu van de
andere kant van de tafel mee.


Vanwege zijn vertrek als raadslid heeft burge-
meester Van de Vondervoort hem op vrijdag 16
mei een koninklijke onderscheiding opgespeld en
dat is zeer verdiend. Wij feliciteren hem en zijn
dierbaren daar allerhartelijkst mee. Wij hopen dat
hij met volle teugen geniet, want die periode van
100 dagen is al op 2 augustus voorbij, definitief.

Frank Smit
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail