NOGMAALS: BIBLIOTHEEK BERGEIJK
Bergeijk, 23 mei 2014

De bibliotheek in de Dr. Rauppstraat wordt per 1 januari
2015 gesloten. Daarover waren CDA en LPB het met
elkaar eens (zie ons artikel van 25 april 2014) en over
alternatieven wilde men niet met ons praten. Hebt u nou
begrepen waarom de vestiging eigenlijk moet worden ge-
sloten? Wij niet, daar komen we dus nog op terug. De VVD
vindt sluiting een verkeerde oplossing van een onnodig
probleem.


Nou heeft het landelijk CDA in de Tweede Kamer vorige week
voorgesteld om het sluiten van bibliotheken zoveel mogelijk te
voorkomen en bewoners te steunen hun bibliotheek te
behouden “Het moet een recht worden zoiets te doen, zodat de buurtbewoners niet zijn overgeleverd aan de gemeente. De gemeente moet zo nodig juridische, organisatorische en financiële ondersteuning aan het initiatief geven, vindt het CDA.” Dat stond in het ED, het moet niet gekker worden!

Frank Smit
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail