DE JAARREKENING OVER 2013
Bergeijk, 30 mei 2014

Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af over het gevoerde beleid in 2013, terugkijken dus en lessen trekken uit het verleden. De gemeente is een organisatie met een omzet van ca. € 50 miljoen, en als je het jaar afsluit met een resultaat van € 300.000 is dat werkelijk geen slechte prestatie.

Tevredenheid bij het college en de coalitiepartijen CDA en LPB. Ook bij de VVD, al hadden wij graag een aantal andere beslissingen genomen. Want we moeten naast het resultaat ook vaststellen dat onze reserves verder zijn teruggelopen en onze schuld is opgelopen. Dat willen wij volgend jaar anders.

Het fundament is dus niet slecht maar belangrijk is wat college en coalitie voor plannen hebben met Bergeijk. Daar komen we in juni over te praten bij de voorbereiding op de begroting voor 2015. Wij hebben al wel wat gedachten. Kom eens praten met de VVD: wat vindt u belangrijk voor 2015?

Frank Smit
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail
Bart Verhagen
Raadslid VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail