INFORMATIEAVOND OVER DE MESTVERWERKING
Bergeijk, 10 maart 2016

Het gaat goed met Bergeijk. Burgemeester Callewaert is vol enthousiasme begonnen met haar inwerkperiode, de raadsagenda is nog wat mager maar aan de zijlijnen wordt hard gewerkt aan de toekomst van Bergeijk: door burgers en ondernemers waarbij de gemeente haar medewerking verleent. Dat is een volgorde en werkwijze die de VVD graag ziet. Een belangrijke ontwikkeling is de uitbreiding van Mestverwerker Houbraken aan de Bredasedijk in Luyksgestel.

Waar Houbraken nu vergunning heeft om
25.000 ton mest te verwerken heeft hij een
plan ontwikkeld om een installatie te bouwen
die wel 200.000 ton mest aan kan via een
hoog-technologisch proces. Hij werkt samen
met universiteiten en technische instituten die
kennis en stagiaires ter beschikking stellen.
Simpel gezegd: mest er in, water, zouten en
energie eruit. Voor het zover is zal eerst het
bestemmingsplan moeten worden aangepast
en daarover gaat de gemeenteraad. Dat vraagt
een hechte samenwerking met overheden én
inwoners.

Daarom werd woensdag 9 maart jl. een druk-
bezochte informatieavond gehouden in het
gemeentehuis. Goed merkbaar is dat ook de
milieubeweging deze ontwikkeling strak volgt
en goed op de hoogte is van de nieuwste
technische aspecten. Dat de plannen van de
ondernemer en de medewerking van de ge-
meente kritisch worden gevolgd is toe te
juichen. Daar kunnen die plannen alleen maar
beter van worden.

Omdat eerdere klachten van omwonenden niet
goed zijn opgepakt door de gemeente is er
sprake van verharding in de relaties en
wantrouwen. Zo zou er buiten de huidige
vergunning aanzienlijk meer mest worden ver-
werkt en sprake zijn van structurele geurover-
last.

Rapportages hierover van de Omgevingsdienst
zijn in het bezit van de fractie. Het is niet in
het belang van de burger óf de ondernemer óf
het milieu dat deze situatie is ontstaan. De VVD
vraagt het college zich aan de regels te houden en daar transparantie over te betrachten. Dat is een eerste stap naar herstel van vertrouwen. En dat is nodig want opvolgende colleges in Bergeijk hebben geen klinkende reputatie op het gebied van Toezicht en Handhaving, dat is bekend.

Er staan meer ontwikkelingen op stapel: de verhuizing van een Pluimveebedrijf naar de Schaiksedijk in Walik en de vestiging van een Nertsenfarm op de Kapelweg in de Pielis. Nu al zeer omstreden ontwikkelingen die door de houding van de gemeente veel weerstand oproepen. College: neem het belang van de burger serieus en laat dat merken door goed te luisteren, gedraag je transparant en zet de nodige extra stappen. Het college heeft op dit terrein een achterstand.
OP DE BREDASEDIJK

Frank Smit
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-555715 / 06-41600629
Stuur me een mail