SLOOP PAND VOOR NIEUWE PARKEERPLAATSEN
Bergeijk, 12 mei 2016

Al jaren kampt 't Hof in Bergeijk met een vermeend parkeerprobleem. Ik zeg 'vermeend' omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat er geen probleem is. Toch ervaren ondernemers dit massaal, zoals blijkt uit de reacties die de gemeente in ontvangst nam tijdens de inspraakavonden.

De PvdA in Bergeijk is een constructieve partij, althans zo noemen zij zichzelf graag. Zij eigenen zichzelf niet de klassieke oppositie/coalitie rol toe. Maar komen graag met nieuwe ideeën, je hoort dan ook niet zelden uit de mond van PvdA fractievoorzitter Rombouts: '....daar hebben wij geld voor over'. Toch zijn het vaak ideeën waar je een hoop vraagtekens bij kunt zetten.

Draagvlak
Uit een rondgang bij de diverse politieke partijen is er een alge-
heel draagvlak voor meer parkeerplaatsen op en rondom 't Hof
in Bergeijk. Bij de eerstkomende raadsvergadering van 2 juni
zal dit naar alle waarschijnlijkheid ook worden aangenomen in
het raadsvoorstel 'Hof fase 3.' Nu heeft de PvdA aangegeven
dat zij het wenselijk achten om te onderzoeken of er geen
structurele oplossing kan komen voor het parkeerprobleem.
Een nobele gedachte weliswaar, maar de PvdA heeft daar de
oplossing voor: Het slopen van een pand op 't Hof om zo meer
parkeerplekken te genereren.

Een ridicuul idee, zeker van een partij die al jaren de grote wens
koestert om het plein met auto's te laten verdwijnen en zo plaats
te maken voor een doods geheel. Om maar helemaal nog niet te
spreken over het autoloze karakter wat de landelijke PvdA heel Nederland toewenst. Leuk voor de bühne, maar een oplossing is het niet.

Hoe dan wel?
Nu komen er een hoop parkeerplaatsen bij op 't Hof en dit is in goed overleg gegaan met de ondernemers. Zoals het hoort, wat de VVD betreft.
Iets minder voor de bühne, graag!

Bart Verhagen
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail