LOKALE VVD-AFDELINGEN VERDER ONDER ÉÉN NAAM:
Bergeijk, 6 juli 2016

De lokale VVD-afdelingen in Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD De Kempen. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft.

Na de oproep van de landelijke VVD zijn de afdelingen in Eersel, Bladel, Bergeijk en Reusel-De Mierden met elkaar om de tafel gaan zitten. De samenwerking tussen de afdelingen moet een cultuurverandering teweegbrengen waarbij de leden van elkaar leren. "Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar profes-
sionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht", aldus de netwerk-voorzitter.

Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 6 juli 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Alexander Steenhoek (Eersel) als bestuursvoorzitter. Het voltallige netwerkbestuur bestaat dan uit de volgende leden:

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
PR en Communicatie
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Werkgroep
Per gemeente worden er nog wel werkgroepen ingezet die zich bezighouden met lokale zaken, het voorbereiden van een groslijst, een kandidatenlijst voor de verkiezingen in die gemeente en het bepalen van de doelen waaraan de per gemeente gereserveerde gelden kunnen worden besteed.

Op gemeentelijk niveau blijven werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te ondersteunen tijdens plaatselijke aangelegenheden. De werkgroep bestaat uit tenminste drie leden en heeft een informele status binnen het netwerk. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen.

De leden binnen deze werkgroep hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer! Mede hierdoor verwacht de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.
VVD-NETWERK DE KEMPEN


- Alexander Steenhoek (Eersel)
- Henk Reijne (Bladel)
- Ans Verhagen-van de Burgt (Bergeijk)
- Jan van der Donk (Bergeijk)
- Klara Knapen (Bladel)
- Dave Geysen (Reusel-De Mierden)
- Erwin Bierens (Reusel-De Mierden)

Hans Koster
Secretaris VVD-netwerk De Kempen
Tel.: 0497-360404 / 06-53223824
Stuur ons een mail