ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2017
1 november 2016

Wat maakt Gemeente Bergeijk meer dan alleen de zes kernen waarin we wonen. Dat zijn de inwoners, de hardwerkende burgers van Bergeijk. Wij als vijf fracties vertegenwoordigen deze kwetsbare groep. Er gebeurt veel in Bergeijk, heel veel positieve zaken, de goede sociale voorzieningen die steeds meer een definitieve plaats hebben gekregen binnen onze samenleving. Dorpsondersteuners die getroffen families bijstaan in de moeilijke periode na de hagelramp. Kinderen die niet ver hoeven te reizen om te kunnen genieten van basisonderwijs.

Dit klinkt heel christendemocratisch, maar ook ik als VVD-er ben daar ongelofelijk trots op, want niet alleen deze coalitie heeft een monopoly op 'trots zijn op je gemeente'. Het voorzieningenniveau is nog nooit zo stabiel hoog geweest, nog steeds kwetsbaar, maar het is er nog, in iedere kern.

De bange burger
Maar de burger is ook bang, wie krijg ik als buurman? Wat zijn de gezondheidsrisico's van de intensieve veehouderij? Mag ik als boer nog wel een boer zijn? Dat zijn vragen waarmee iedere partij zich bezighoudt. De VVD is voorstander om de burger nog dichter bij het proces te betrekken, op gezette tijden de mening te vragen. Wat vindt de burger eigenlijk van een bioscoopzaal bij de Kattendans? Het bestuur van de Kattendans kan dat graag willen, wij kunnen dat willen, maar wil de burger dit ook? Het vertrouwen in de politiek kan hierdoor een flinke boost krijgen.

Trendmatig
Mijn collega van der Donk haalde het nog maar eens aan. Het automatisme waarmee prijsstijgingen door de politiek goedgekeurd worden is absurd. De PvdA reageerde zoals wij gewend zijn, die geven ze liever uit dan de burger een voordeel te gunnen. Jezelf een schouderklopje geven als de begroting sluitend is, is best raar. De VVD had liever de wethouder een schouderklopje gegeven als we alles op alles hadden gezet om de burger een voordeel te gunnen, niet de jaarlijkse twee procent standaard er bovenop.

Een autonome stijging van 2% per jaar is om van te gruwen. In de aanbiedingsbrief staat: "Onze ambitie blijft om te investeren in de lokale samenleving." De ambitie van de VVD is om waar mogelijk is, de burgers niet onnodig hard te treffen in de portemonnee. De VVD ziet graag dat reserves beter worden benut, zodat de belastingen van burgers nu ook daadwerkelijk kunnen worden ingezet voor de inwoners; of zelfs dat de reserves worden gebruikt voor verlaging van diezelfde gemeentebelastingen.

Verandering is goed
"Never change a winning team!" zei de legendarische voetballer Alf Ramsey. Het laatste jaar is de samenstelling van het college met 50% gewijzigd. Wat mij betreft is er een nieuw winnend team gevormd. Blijf luisteren naar de burgers, zorg dat uw ramen en deuren wijd open staan, zodat de burger direct zijn of haar invloed kan uitoefenen. 'Geef de burger zelf meer invloed. Buig de onvrede van de inwoners om naar een perspectief van samenwerking.' De rol van het lokaal bestuur is steeds belangrijker geworden, mede door de decentralisaties. Mag de burger daar dan ook wat over te zeggen hebben?

Verschil moet er zijn
We zoeken constant elkaars verschillen op, ik ben voor zwarte piet en u bent tegen, ook hier in de raadszaal verschillen wij van elkaar. Maar we staan allemaal voor een goed en leefbaar Bergeijk, dat verschil bestaat helemaal niet. En deze begroting staat in mijn ogen voor een goed Bergeijk. Met weliswaar de oproep om volgende keren te kijken of we de burgers structureel een voordeel gunnen, ziet de VVD ook in dat het er in veel andere gemeenten aanzienlijk slechter voor staat. Daarom kan de VVD deze begroting met zeer groot enthousiasme ondersteunen en mag er zelfs een compliment worden gegeven aan het college en de ambtenaren.

Bart Verhagen
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail