EEN BOER IS GEEN CRIMINEEL
Bergeijk, 8 maart 2017

Gisteravond vond in de commissie grondgebied zaken de behandeling van de "Verordening geurhinder en veehouderij Bergeijk" plaats. Een emotioneel debat waarin voornamelijk de VVD zeer uitgesproken was om de boeren een handvat te bieden rondom deze thema's en de PvdA er vooral zat om het de boeren onmogelijk te maken, een toekomstbestendig bedrijf op te bouwen.

Gezondheid en een goed woon- en leefklimaat
Laten we voor eens en altijd voorop stellen dat gezondheid en een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners absoluut een hoge prioriteit heeft. Anderzijds moeten we wel realistisch blijven: slechts 0,3% van de inwoners van Nederland zorgt voor het voedsel van 99,7%. Wij verlangen dat de sector blijft innoveren terwijl al jarenlang de prijzen onder hevige druk staan. Consumenten moeten beseffen dat zij nu aan zet zijn om meer te betalen voor hun voedsel.

Een inspreker, een varkenshouder vertelde tijdens de commissievergadering dat hij vier stallen met varkens heeft. "Wij hebben zulke hoge kosten voor alle maatregelen (red. luchtwassers, filters etc.) dat één van de vier stallen al moet opdraaien voor alle gemaakte kosten; we moeten de kost verdienen met drie stallen terwijl de varkens geen cent meer opleveren". Als de normen in het buitengebied nog strenger worden dan 10 ouE (odeur units, een meeteenheid voor geuren), dan komen er nog meer overbelaste situaties bij. Dan kunnen veehouders niet meer uitbreiden en komen er gezinsbedrijven in gevaar, dat moeten we als samenleving niet willen.

Weinig tot geen overlast
Een rapport gemaakt door het onafhankelijke ILVO (Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek Vlaamse Overheid) laat zien dat omwonenden van varkensbedrijven niet tot nauwelijks overlast ervaren. Slechts 0,3% van de omwonenden geeft te kennen dat de geurhinder onacceptabel is. Dat is een heel erg laag percentage.

Op de vraag van de VVD aan één van de insprekers, een pluimveehouder uit Riethoven of het hem bekend is dat er rond zijn bedrijf veel klachten zijn laat hij weten: "Ik ben de laatste die zegt dat je helemaal niets ruikt van mijn bedrijf, maar veel klachten krijg ik niet in het dorp". Dat geeft wat de VVD betreft aan wat het probleem is rondom dit thema. De één ervaart stank als een onoverkomelijke last, de ander zegt dat dit er nu eenmaal bij hoort in een agrarische gemeente en weer een ander zegt dat ze er helemaal niets van merken. De beleving van geur rondom veehouderijen is daarom een lastig punt.

Er moeten wel kansen blijven om te kunnen ondernemen
De VVD kan leven met een strengere normering voor het buitengebied van 14 ouE naar 10 ouE. Dit biedt nog volop kansen voor ondernemers om een toekomstbestendig bedrijf uit te bouwen. De technieken rondom reductie van geuruitstoot staan ook niet stil. Maar om net zoals de PvdA van 14 ouE naar 5 ouE te gaan is voor ons een brug te ver. Je brengt gezinsbedrijven, maatschappen en andere veehouders alleen op dat stukje beleving van geur in gevaar. Dat wil de VVD niet.

Bart Verhagen
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail