EEN BIOSCOOP IN BERGEIJK? DOE NORMAAL
Bergeijk, 13 april 2017

Na jaren van gewinkel door de coalities (eerst CDA / PvdA, daarna CDA / LPB) was het er niet van gekomen om het gebouw van de Kattendans te onderhouden. Want, een diep gekoesterde wens van de vorige burgemeester was immers dat de Kattendans naar de Ploeg zou verhuizen.

Het hield de coalities in zijn greep, "wat doen we met de Kattendans?". En nu lekt het dak, de voorzieningen zijn zwaar verouderd, de zaal is te klein voor de meeste theatergezelschappen en er zijn niet genoeg ruimtes om alle verenigingen te herbergen. Tijd voor een grondige verbouwing.

Nieuwe plannen
Er werden in 2015 en 2016 volop nieuwe plannen gesmeed voor een nieuwe Kattendans toen duidelijk werd dat de Ploeg een prachtig nieuwe bestemming kreeg, met Bruns als eigenaar en bewoner. Een nieuwe theaterzaal met hypermoderne faciliteiten, een artiestenfoyer, een loading dock (waar vrachtwagens kunnen in- en uitladen) en een bioscoop, kosten € 6,9 miljoen! Het is geen late aprilgrap, maar een bioscoop wordt als reële optie gezien voor Bergeijk.

Er werd maar met weinig woorden gerept over het sociale aspect van de Kattendans, namelijk: 'het huisvesten en faciliteren van verenigingen en stichtingen'. Hierbij moet u denken aan: de KBO, harmonie Echo der Kempen, diverse buurtverenigingen, etc. Dit is immers het fundament van onze Bergeijkse samenleving. Nee, men had veel meer oren naar: "Met betere faciliteiten kunnen we de echte grote jongens binnenhalen, jongens zoals Najib Amhali of Hans Teeuwen, dan komen ze van heinde en verre naar Bergeijk".

Helaas werkten deze woorden hypnotiserend en dachten we niet meer aan onze eigen inwoners. Daarbij moet u niet vergeten dat er afgelopen jaren moeilijke gesprekken zijn gevoerd met de gemeenschapshuizen uit andere kernen, die moesten het zelf maar zien te rooien. Onder het mom van: "....zoekt u maar iets meer vrijwilligers, probeer de baromzet te verhogen en dan zien we wel weer verder".

Een oneerlijke strijd als u het mij vraagt. Als het bestuur van een gemeenschapshuis naar het gemeentehuis toogt dan wordt het een moeilijk gesprek over ieder stuivertje en dubbeltje. Komt het bestuur van de Kattendans naar het gemeentehuis dan rollen ze nog net niet de rode loper uit, kosten € 6,9 miljoen. U vraagt, wij draaien!

Bioscoop
Er wordt zwaar ingezet op de bioscoop, want deze zou het geld moeten opbrengen wat al die andere faciliteiten (theaterzaal, loading dock, artiestenfoyer) moet gaan bekostigen. Volgens de plannen die er nu liggen, komen er straks ruim 100.000 bezoekers af op die bioscoop met drie zalen.

Even ter verduidelijking: de gemeente Bergeijk heeft ruim
18.300 inwoners. In Lelystad (71.477 inwoners) heeft men al
een bioscoop met 3 zalen, daar komen amper 44.000 bezoe-
kers op af. In Gorinchem (34.250 inwoners) heeft men ook een
bioscoop met 3 zalen en die komen nog niet eens aan 36.000
bezoekers. Dit zijn enkel twee voorbeelden, maar ik had ook
gemeente Hardenberg, Emmeloord, Steenwijk, Stadskanaal of
Winterswijk kunnen noemen. Allemaal gemeenten met twee,
drie of zelfs vier keer het aantal inwoners van Bergeijk, die geen
van allen zelfs maar op de helft komen van 100.000 bezoekers.

De voorgespiegelde bezoekersaantallen, die ruim 100.000
bezoekers gaan overtreffen, waarvan maar liefst de helft uit
toeristen zou moeten bestaan, achten wij compleet onrealistisch.
De VVD vreest dan ook dat we afstevenen naar één van de grootste financiële flaters uit de geschiedenis van gemeente Bergeijk. Mochten deze cijfers realistisch zijn, dan was er allang een commerciële partij in dit gat gesprongen. Maar als het in een stad als Lelystad nog niet lukt om boven de 44.000 bezoekers te komen dan gaat Bergeijk dat al helemaal niet lukken, laat staan die 100.000 bezoekers.

Wat dan wel?
Alleen een theater met bioscoop is onderzocht. De VVD roept op om andere plannen te onderzoeken die wel binnen onze gemeenschap passen. De VVD vindt een goed gemeenschapshuis met theater veel belangrijker dan die bioscoop. Niet dat wij de Bergeijkenaren een avondje uit met bioscoopbezoek misgunnen, dat zeker niet. Maar er wordt nu iets gebouwd op onrealistische plannen, waar de inwoners van Bergeijk de komende jaren voor op de blaren moeten zitten. Wij roepen de coalitie dan ook op om terug te gaan naar het gezonde verstand en deze plannen van de baan te schuiven.

De VVD staat klaar om samen met u (de coalitie en de oppositie) een plan te ontwikkelen waar Bergeijk echt iets aan heeft. Dat is een prachtige Kattendans met moderne faciliteiten, met het oog op onze inwoners en niet op een bioscoop die bezoekers van heinde en verre moet trekken. Waar in onze ogen geen enkele inwoner op zit te wachten. Goede faciliteiten voor iedere kern, maar geen onzinnige projecten met het geld van onze burgers.
De Kattendans in Bergeijk is aan een verbouwing toe

Bart Verhagen
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail