GEEN VERHOGING VAN DE OZB!
Bergeijk, 8 juni 2017

De VVD pleit al jaren tegen het zonder enige reden trendmatig verhogen van de OZB. Onder het mom: “Wij doen dit al jaren zo” werden veel Bergeijkse gezinnen opgescheept met een hogere belastingdruk dan strikt noodzakelijk. De afgelopen drie jaar riep de VVD in raads- en commissievergaderingen op om de OZB niet jaar op jaar trendmatig te verhogen met 2% of meer, al naar gelang de zogenaamde indexcijfers die men uit 'Den Haag' kreeg.

Menig jaar is de OZB in Bergeijk meer verhoogd dan het landelijk inflatiepercentage! Helaas werd door het college schamper gereageerd op de VVD voorstellen, maar sinds dit jaar lijkt het er op dat deze trendmatige verhoging eindelijk geschrapt gaat worden. Maar het is nog niet zo ver, helaas!

Ambitieniveau bijschaven
Als de gemeente meer uitgaven heeft dan inkomsten is er een tekort. Een instrument om toch meer inkomsten te genereren is altijd de verhoging van de OZB geweest, een belastingverhoging voor de burger. Met het verhogen van de OZB kan de huidige coalitie zijn ambities waar maken.

De VVD is hier fel op tegen! In plaats van de OZB te verhogen, kan de coalitie ook besluiten om het ambitieniveau te verlagen. De coalitie zou kunnen kiezen om de bizarre ambitie van De Kattendans met drie bioscoopzalen te schrappen. Dit zou veel geld besparen voor de burgers. Het onderzoek naar de realisatiemogelijkheden voor de vestiging van megalomane bioscoopzalen en theater heeft de burger al ruim € 50.000 aan onderzoeksgeld gekost.

OZB-aanslag
In het verleden heeft VVD Bergeijk al van diverse kanten signalen opgevangen dat inwoners ieder jaar toch weer schrikken van de OZB-aanslag die zij ontvingen van de gemeente Bergeijk. De OZB is een flink bedrag en is niet vanzelfsprekend voor iedereen zomaar op te brengen. Daarom roept de VVD de politiek in Bergeijk ook op om niet zomaar zonder enige noodzaak aan de OZB knop te blijven draaien. Bergeijk stond afgelopen jaar in de top 5 (op plaats 3) van stijgers van de totale woonlasten in heel Brabant, een stijging van ruim 2,9%. Een meerpersoonshuishouden betaald per jaar al vlot €817 aan gemeentelijke belasting. Dat is een doorn in het oog van de VVD. Iedere euro die u niet hoeft te betalen aan de gemeente kan ergens anders besteed worden.

Bart Verhagen
Fractievoorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571809 / 06-44881010
Stuur me een mail