INEKE BERGMANS LIJSTTREKKER VERNIEUWD VVD
Bergeijk, 15 december 2017

VVD Bergeijk presenteert haar team voor de komende gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Opvallend is het aantal nieuwe leden met diverse achtergrond en (politieke) ervaring. Lijsttrekker is Ineke Bergmans (48) uit Riethoven. De vernieuwde VVD-fractie zet zich in voor iedereen die vanuit werk, (sport)vereniging of buurtschap iets onderneemt om Bergeijk en de dorpskernen beter te maken. Hoogste prioriteit ligt bij het verduurzamen van Bergeijk en de kernen. Voorzichtig omgaan met publiek geld, blijft een kernwaarde van VVD Bergeijk. Te dure plannen -- zoals die er nu liggen voor De Kattendans -- vindt de partij onverantwoord.
BERGEIJK
V.l.n.r. Twan Jansen (#2), Ineke Bergmans (lijsttrekker), Manon Theuws (#3) en Ruud Das (#4)
VVD Bergeijk is blij met de 12 enthousiaste kandidaten op de lijst, aldus Peter Portheine die de lijst mee samenstelde. "Na het vertrek van de vorige fractievoorzitter in augustus 2017, stonden we voor de uitdaging in korte tijd een volledig nieuw team samen te stellen. Veel werk, maar wel dé kans om de partij eens goed op te schudden. Met dit team waait er een nieuwe wind door de VVD."

VVD Bergeijk ging op zoek naar mensen met verschillende achtergronden in werk, samenleving en leeftijd. Ook wilde de partij een goede balans tussen vrouwen en mannen op de verkiesbare plaatsen. Hart voor de mensen in Bergeijk en de dorpskernen was daarbij belangrijker dan politieke ervaring. Van de eerste 4 kandidaten op de lijst zijn er dan ook 3 nieuw binnen de politiek, inclusief de lijsttrekker Ineke Bergmans. In dit bericht stellen zij zich graag voor.

Ineke Bergmans
Ik ben Ineke Bergmans, 48 jaar en trotse moeder van 4 prachtige
zonen. Wij wonen samen met Hedy en haar dochter in Riethoven.
Na 23 jaar voor de klas te hebben gestaan als docent Engels en
Frans, werk ik nu als Consulent Onderwijsondersteuning Zieke Leer-
lingen voor Ziezon, wat inhoudt dat ik in samenwerking met scholen
een passend onderwijstraject opzet voor chronisch of langdurig zie-
ke leerlingen. In mijn vrije tijd ben ik lid van Bridgeclub Eicha in
Bergeijk en de Volleybalclub in Riethoven en bij beide verenigingen
zit ik ook in het bestuur.

Al heel mijn leven woon ik in Bergeijk; vroeger op het Loo, nu al
weer 25 jaar in Riethoven. En ik ben daar trots op. Bergeijk is een
geweldig mooie gemeente waar het goed wonen, werken en re-
creëren is. En dat moet ook zo blijven. Ik wil daaraan een actieve,
positieve bijdrage leveren samen met iedereen die zich inzet om
het goed te houden en waar nodig te verbeteren.

Als lijsttrekker wil ik samen met het team een frisse VVD neer-
zetten in Bergeijk. Politieke ervaring heb ik (nog) niet maar ik leer
en lees graag. Daarbij moet ik als moeder en vanuit mijn vak, goed
kunnen luisteren. En dat lijkt mij in de politiek ook wel handig!

Twan Jansen
Mijn naam is Twan Jansen. Geen onbekende in de Bergeijkse poli-
tiek omdat ik hier de afgelopen 6 jaar via het CDA actief was, waar-
van de afgelopen 3 jaar als gemeenteraadslid. Ik ben destijds als
student bestuurskunde aan de Avans Hogeschool bij het CDA
terecht gekomen voor een schoolopdracht en als het ware blijven
'hangen'. Inmiddels ben ik 26 jaar en ben eens goed gaan nadenken welke partij nu echt het best past bij mijn idealen. Om die reden ben ik bij de VVD uitgekomen. Ik ben vrij vooruitstrevend (progressief) en geloof dat de markt en de mensen zelf veel kunnen oplossen. Ik werk er graag aan mee om eigen initiatief voor onze gemeente te belonen en daar waar gevraagd, sturing en steun te geven. Dit is wat mij betreft de manier om onze gemeente iedere dag een beetje beter te maken. Met deze club heb ik daar alle vertrouwen in en zie uit naar de verkiezingen op 21 maart 2018!

Manon Theuws
Mijn naam is Manon Theuws, ik ben 42 jaar, moeder van twee kinderen en werkzaam als ambulant objectleider bij Fonville Schoonmaakbedrijven. In mijn vrije tijd ben ik regelmatig langs de lijn van het voetbalveld te vinden, speel ik handbal bij de recreanten in Bergeijk en loop ik regelmatig hard in de mooie bossen van ons dorp.

Wat mij heeft doen besluiten me verkiesbaar te stellen namens de VVD, zijn de programmapunten waarbij volop ruimte is voor eigen inbreng. Niet alleen van ons als nieuwe leden, maar ook voor alle inwoners van onze gemeente. Met name duurzaamheid, groene gemeente en een actief verenigingsleven zijn zaken die mij aan het hart gaan. Ook wil ik me sterk maken voor goed en bewust beleid in (jeugd)zorg en onderwijs. Namens de VVD draag ik graag een steentje bij aan het besturen van gemeente Bergeijk, met oog voor iedere kern!

Ruud Das
Ik ben Ruud Das, 47 jaar, geboren en getogen in Riethoven waar ik woon met mijn vrouw Yvonne en onze 3 kinderen. Na jarenlang werkzaam geweest te zijn als teammanager bij het bedrijf Davanti (warehouse management), ben ik nu bezig een eigen bedrijf op te zetten. In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van SGR (Stichting Gemeenschapswerk 'De Rietstek'). Verder ben ik actief lid en jeugdcoach bij VV Riethoven en zit ik bij het St. Annagilde in Riethoven.

Graag wil ik met de VVD het huidige politieke klimaat in Bergeijk nieuw leven inblazen. Er liggen prachtige kansen, zeker als we actiever samenwerken met andere gemeenten. Als groenste gemeente van Europa zijn wij dé plek om milieubesparende ideeën te stimuleren. Met nieuwe technieken in isolatie, zonnepanelen en ledverlichting is veel te winnen. Zowel voor bedrijven en openbare faciliteiten als voor de mensen thuis.

En als rechtgeaarde liberaal zie ik kansen voor iedereen, maar je moet die kansen wel zelf pakken; als (sport)vereniging, als ondernemer, als burger, als stichting of instelling. De gemeente moet kansen en initiatieven ondersteunen -- meedenkend en meewerkend -- in plaats van bekijken waarom iets NIET kan. Kom maar op met die verkiezingen. VVD Bergeijk is er klaar voor!

Jan Verhoeven
Oud-voorzitter, nu lid Lokale Werkgroep VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571307 / 06-22603946
Stuur me een mail