CDA EN VVD ZIJN ERUIT EN GAAN HET NIEUWE COLLEGE
Bergeijk, 13 april 2018

Na twee weken van intensieve formatiegesprekken zijn het CDA en de VVD samen met succes tot een concept coalitieakkoord gekomen. Manon Theuws (VVD), Mathijs Kuijken (CDA) en Stef Luijten (CDA) zullen het nieuwe wethoudersteam gaan vormen.
De twee partijen hebben geconstateerd dat op alle punten overeenstemming is
gevonden. De verwachting is dat het definitieve coalitieakkoord binnen een week
gepresenteerd kan worden.


Ook de beoogde wethouders en de bijbehorende portefeuilleverdeling zijn bekend.
Nieuwkomer in het college is Manon Theuws (43). Op dit moment coördineert zij de
facilitaire dienstverlening bij Fonville. Ze woont met haar twee kinderen in Bergeijk 't Hof.
Theuws zal onder andere de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), jeugdzorg,
onderwijs, volksgezondheid, volkshuisvesting en duurzaam wonen voor haar rekening
nemen. Mathijs Kuijken (52) huidig wethouder RO, behoudt grotendeels zijn huidige
portefeuille, met onder andere verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, regionale samen-
werking en het beheer van de openbare ruimte. Stef Luijten (32) uit Bergeijk completeert
het college. Hij zal zich ook deze periode weer inzetten voor de energietransitie, sport, verenigingen, werk en inkomen. De zorgtaken uit zijn oude portefeuille maken plaats voor onder andere financiën en economie.
VAN B&W VORMEN IN BERGEIJK
Manon Theuws

René Kuijken
Formateur Bergeijk 2018
Tel.: 06-50477367
Stuur me een mail