DE NIEUWE COALITIE IN BERGEIJK IS ROND
Bergeijk, 26 april 2018

Na drie weken intensieve formatiegesprekken te hebben gevoerd, zijn VVD en CDA tot een definitief coalitieakkoord gekomen met de titel ‘Samen doen’. Fractievoorzitters Ineke Bergmans (VVD) en Dorien Vervest (CDA) zijn trots hun definitieve coalitieakkoord vanavond te kunnen presenteren.
Beide partijen hebben op een prettige manier samengewerkt aan het coalitieakkoord. Het akkoord ‘Samen doen’ staat vol ambities en plannen die de coalitie de komende vier jaar wil realiseren.


Wat staat er zoal in dit akkoord? De gemeente Bergeijk blijft een zelfstandige gemeente. De coalitie heeft de ambitie om nauw samen te werken met inwoners en met de andere partijen in de gemeenteraad. Door bestuur dichtbij inwoners te hebben en initiatieven de ruimte te geven. Samen met inwoners, verenigingen, ondernemingen en maatschappelijke partners willen VVD en CDA hun ambities uitvoeren. Er wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid in alle kernen. Met name in scholen, gemeenschapshuizen, verenigingen en goede zorg dichtbij huis. Ook door voldoende woningen te realiseren voor jong, oud en sociale huur, zodat iedereen in zijn eigen dorp kan blijven wonen.

Ook de intensieve samenwerking met de overige Kempengemeenten zal worden gehandhaafd en -- waar mogelijk -- verder worden verdiept.

De coalitie wil de komende vier jaar actief stappen zetten om tot een duurzame gemeente Bergeijk te komen. Er wordt een fonds opgericht dat dient als vliegwiel om doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te bereiken. De gemeente heeft een voortrekkersrol, gemeentelijke gebouwen worden duurzaam gemaakt. Inwoners en bedrijven worden gestimuleerd en kunnen subsidie krijgen om zelf energie op te wekken.  

Het programma omvat daarnaast plannen om Bergeijk beter bereikbaar en veiliger te maken. Vooral in vrijliggende fietspaden zal de komende periode flink geïnvesteerd worden. Er zal werk worden gemaakt van de fietspaden tussen de kernen Weebosch - Luyksgestel, Westerhoven - Riethoven en Riethoven - Waalre. Ook een snelle fietsverbinding richting Eindhoven behoort tot de ambities, zodat er veilig en snel van en naar de stad gefietst kan worden.

U kunt de volledige inhoud van het coalitie-akkoord nalezen door hier te klikken.

Jan Verhoeven
Oud-voorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571307 / 06-22603946
Stuur me een mail