VVD BERGEIJK WIL MEER INFORMATIE OVER
Bergeijk, 18 december 2018

Aanstaande donderdag komt het agendapunt Zwarte Bergen weer in de gemeenteraad. Dan staat het bestemmingsplan op de agenda. Daarin staat alleen dat er centrale aansturing van het terrein verplicht is, dat De Zwarte Bergen een recreatieve bestemming houdt en dat er geen arbeidsmigranten gehuisvest mogen worden. Als VVD Bergeijk gaan wij dit bestemmingsplan steunen.

In maart wordt besloten hoe we willen omgaan met eventuele huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Bergeijk. Om hierover een standpunt in te nemen willen wij als VVD Bergeijk eerst meer informatie.

Rondom het dossier Zwarte Bergen is veel onrust. Mensen hebben vooral zorgen over de onbekende toekomst van de camping en het voornemen om er tijdelijk arbeidsmigranten te huisvesten. Waarom denkt de gemeente hierin mee? Geldt dit wel echt voor 3 jaar? Waarom 300 arbeidsmigranten? Hoe zit het met de veiligheid? Deze en nog tal van andere vragen leven bij veel mensen in en om Luyksgestel en Weebosch. Ook wij als VVD Bergeijk hebben nog veel vragen rondom dit dossier. Zolang we geen antwoorden op deze vragen hebben, steunt VVD Bergeijk alleen het bestemmingsplan.

Eerst onderzoeken
Het is een lastige kwestie met veel verschillende belangen. Het gaat hier om onze inwoners, eigenaars van chalets en stacaravans, ondernemers die arbeidsmigranten in dienst hebben (of dit overwegen), de arbeidsmigranten zelf en natuurlijk de toekomst van het park De Zwarte Bergen.

Wij willen als VVD Bergeijk een zorgvuldige afweging maken voordat we een standpunt innemen en dat gaan we de komende maanden doen. Daarbij is uw inbreng van groot belang. Wij willen dit samen doen zodat er mogelijk nieuwe ideeën ontstaan.

Arbeidsmigranten
In het voorjaar van 2019 komt het college met het arbeidsmigrantenbeleid. Dit komt dan ter goedkeuring naar de gemeenteraad. In dit beleid komen de voorwaarden te staan waaraan huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen. Daar hebben wij als gemeenteraad onze rol om aan te geven wat we wel en niet acceptabel vinden. Tot het vaststellen van het beleid wordt er geen vergunning verleend voor het vestigen van arbeidsmigranten op de Zwarte Bergen.

Heeft u vragen of informatie? Dan kunt u ons aanspreken, een brief sturen, mailen of bellen. U kunt ook altijd onze openbare fractievergadering bezoeken. De eerstvolgende is op 22 januari 2019 om 20.00 uur in het gemeenschapshuis op de Weebosch ('t Sant, Witrijtseweg 9 te Bergeijk).
ZWARTE BERGEN

Twan Jansen
Raadslid VVD Bergeijk
Tel.: 06-27881040
Stuur me een mail