ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2020
Bergeijk, 31 oktober 2019

Als VVD Bergeijk streven wij naar een gemeente waar mensen graag willen wonen en werken en daartoe ook de mogelijkheden krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat de kracht van de gemeente Bergeijk te vinden is in de samenwerking: samenwerking met inwoners en bedrijven, samenwerking in de regio en samenwerking met de collega’s binnen onze gemeenteraad.

Bergeijk wil een financieel krachtige gemeente zijn om zodoende het voorzieningenniveau op peil te houden en zelf-standig te kunnen blijven. Voor ons ligt nu een programmabegroting die weliswaar voor het komende jaar sluitend is, maar die er voor de jaren daarna beduidend minder rooskleurig uitziet.

Gelukkig hebben we inmiddels kennis kunnen nemen van de.....

Lees de volledige tekst van onze inbreng door hier te klikken.
Samen met CDA, PvdA/GL en LPB hebben we ook een motie ingediend; lees die hier.

Namens VVD Bergeijk:
Ineke Bergmans, fractievoorzitter
Tel.: 06-83636345
Stuur ons een mail