WELKOM BIJ VVD BERGEIJK
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bergeijk
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bergeijk. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
Prov. Statenverkiezingen op 20 maart 2019...
08-03-2019
De afgelopen jaren heb ik mij als VVD-raadslid in de ge-
meente Bladel ingezet voor alle vijf kernen van Bladel, als-
mede alle gemeenten waarmee wij verbonden zijn door
middel van bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen.....
Lees verder »
Zwarte Bergen en het arbeidsmigrantenbeleid
06-02-2019
De laatste weken is er weer veel gezegd en geschreven
over de status en de toekomst van camping De Zwarte
Bergen in Luyksgestel. Vooral het plan om er 300 arbeids-
migranten tijdelijke huisvesting te bieden, doet veel stof....
Lees verder »
Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen.
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »
VVD wil meer informatie over Zwarte Bergen
18-12-2018
Aanstaande donderdag komt het agendapunt Zwarte
Bergen weer in de gemeenteraad. Dan staat het bestem-
mingsplan op de agenda. Daarin staat alleen dat er cen-
trale aansturing van het terrein verplicht is, dat De Zwarte...
Lees verder »
Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek
om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers hebben
in de economie en in de samenleving. Het is de lokale mid-
denstand die mensen samenbrengt, die de lokale.....
Lees verder »


Meer nieuws....

Algemene Beschouwingen bij de Begroting 2019
01-11-2018
VVD Bergeijk is van mening dat de grote kracht van de ge-
meente Bergeijk te vinden is in de samenwerking. Samen-
werking met de inwoners en bedrijven, samenwerking in de
regio en samenwerking binnen onze gemeenteraad. Wij.....
Lees verder »
Jan Verhoeven lijsttrekker waterschap Dommel
08-02-2019
Het waterschap staat voor belangrijke opgaven. Door de
klimaatverandering krijgen we steeds meer periodes van
hevige regenval. of juist periodes van lange droogte. Naast
de hoeveelheid water staat ook de kwaliteit onder druk......
Lees verder »
Voorlopige uitslag PS verkiezingen
21-03-2019
Als er één ding is waar 'vriend en vijand' het over eens zijn
is het wel dat dit de meest spannende verkiezingen voor
Provinciale Staten van Noord-Brabant zijn geweest. We
moeten wel heel ver terug in de geschiedenis gaan om.....
Lees verder »

Jan Verhoeven
Oud-voorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571307 / 06-22603946
Stuur me een mail