WELKOM BIJ VVD BERGEIJK
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bergeijk
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bergeijk. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
20-02-2018
Op maandag 19 februari gaf gedeputeerde Christophe
van der Maat (VVD) een interessante uiteenzetting van
zijn portefeuille mobiliteit. Het was een druk bezocht mo-
biliteitscafé, met inwoners uit de Kempengemeenten....

Lees verder »


Meer nieuws....

08-01-2018
De files en vertragingen op de provinciale wegen N284
(Hapert - Reusel), N397 (Bergeijk en Eersel) en de N69
moeten worden opgelost. Goede doorstroming op deze
wegen voorkomt veel ergernis tijdens de ochtend- en.....

Lees verder »
13-04-2018
Na twee weken van intensieve formatiegesprekken zijn
het CDA en de VVD samen met succes tot een concept
coalitieakkoord gekomen. Manon Theuws (VVD), Mathijs
Kuijken (CDA) en Stef Luijten (CDA) zullen het nieuwe....

Lees verder »
26-04-2018
Na drie weken intensieve formatiegesprekken te hebben
gevoerd, zijn VVD en CDA tot een definitief coalitieak-
koord gekomen met de titel 'Samen doen'. Fractievoor-
zitters Ineke Bergmans (VVD) en Dorien Vervest.....

Lees verder »
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij
vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken.....

Lees verder »
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »

Jan Verhoeven
Oud-voorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571307 / 06-22603946
Stuur me een mail