WELKOM BIJ VVD BERGEIJK
Zeer gewaardeerde lezer,

Fijn dat u de website van de VVD Bergeijk
nu bezoekt. Een vitale en actieve afdeling
van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie. Een afdeling ook die zich
altijd lokaal sterk heeft weten te onder-
scheiden van andere politieke partijen in
onze gemeente.

Maar er is nog steeds veel te doen in
Bergeijk. Het verkiezingsprogramma van de
VVD voor de raadsperiode 2018-2022, dat
u kunt vinden door op deze link te klikken,
is daarover volstrekt helder. En nog zeker
niet af!!

Surft u rustig rond over onze website en
wat nog belangrijker is, laat het ons weten
als u op- of aanmerkingen heeft, verbete-
ringen wilt voorstellen of een gerichte vraag
aan één van onze raads- of bestuursleden wilt stellen. Klik op Contact rechtsboven.

Graag hopen we u binnenkort te mogen verwelkomen, hetzij als lid op één van onze ledenvergaderingen, als politiek geïnteresseerde tijdens onze regelmatige achterbanvergaderingen of zo maar op straat, in de winkel of anderszins.

Veel surfplezier toegewenst.
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »
01-11-2018
VVD Bergeijk is van mening dat de grote kracht van de
gemeente Bergeijk te vinden is in de samenwerking. Sa-
menwerking met de inwoners en bedrijven, samenwer-
king in de regio en samenwerking binnen onze raad.....

Lees verder »


Meer nieuws....

16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uit-
stek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers
hebben in de economie en in de samenleving. Het is de
lokale middenstand die mensen samenbrengt, die.....

Lees verder »
06-02-2019
De laatste weken is er weer veel gezegd en geschreven
over de status en de toekomst van camping De Zwarte
Bergen in Luyksgestel. Vooral het plan om er 300
arbeidsmigranten tijdelijke huisvesting te bieden, doet....

Lees verder »
18-12-2018
Aanstaande donderdag komt het agendapunt Zwarte
Bergen weer in de gemeenteraad. Dan staat het be-
stemmingsplan op de agenda. Daarin staat alleen dat
er centrale aansturing van het terrein verplicht is, dat....

Lees verder »
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de genera-
ties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi op-
ruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over
een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen.....

Lees verder »

Jan Verhoeven
Oud-voorzitter VVD Bergeijk
Tel.: 0497-571307 / 06-22603946
Stuur me een mail