Plannen doorzetten met de hand op de knip

Afgelopen week stond de begroting 2020-2023 op de agenda van de gemeenteraad. Dit is een belangrijk stuk omdat daar wordt vastgesteld hoe we het geld gaan verdelen over de gemaakte plannen. De komende jaren staan ons grote uitgaven te wachten. Dat vraagt om bewuste keuzes. De Kattendans is daar een voorbeeld van. Wij willen verantwoord …

Bouwen op eigen grond weer op agenda

In Bergeijk en de kernen wordt voornamelijk gebouwd op gemeentegrond. Volgens ons is er ook behoefte aan bouwen op eigen grond. VVD Bergeijk wil de mogelijkheden hiervoor uitbreiden. Afgelopen raadsvergadering stemden alle partijen in met onze motie om de bouwmogelijkheden voor eigen grond te bespreken. Voor de zomer komt het college met een antwoord.  Starters …

Wel en wee rond Zwarte Bergen en arbeidsmigrantenbeleid

De laatste weken is er weer veel gezegd en geschreven over de status en de toekomst van camping De Zwarte Bergen in Luyksgestel. Vooral het plan om er 300 arbeidsmigranten tijdelijke huisvesting te bieden, doet veel stof opwaaien. Tegenstrijdige, soms gekleurde berichtgeving maakt het er niet makkelijk op om een genuanceerde mening te vormen. Gelukkig …

Over de laatste raadsvergadering….

Als VVD Bergeijk snappen we dat je niet alles kunt volgen rondom de Bergeijkse politiek. Daarom dit artikel in de krant. Wij willen ons beleid bepalen op basis van inhoud en feiten, maar de mening van jou als inwoner is ook belangrijk. Laat je daarom horen en praat mee over onderwerpen als fietspaden of nieuwe initiatieven …