Ellen Kuijken

Naam: Ellen Kuijken
Telefoonnummer: 06 – 51 56 83 48
Woonplaats: Luyksgestel
Werkgever: –
Functie VVD: Commissielid
Portefeuille: Maatschappelijke Zaken

Over mezelf: Ik ben geboren in Luyksgestel en met een onderbreking van 14 jaar, hier ook getogen. Ik woon samen met Frans Martens en heb 2 kinderen. Ik ben trots op Luyksgestel en woon er graag.

Mijn kennis en kunde ligt voornamelijk in het sociale domein. 
Ik benader de onderwerpen graag pragmatisch en efficiënt en vind betaalbaarheid ook belangrijk om uitholling van andere voorzieningen te voorkomen. Elke euro kan nu eenmaal maar één keer uitgegeven worden.

Maar daar houdt het voor mij wel niet bij op. Door te luisteren naar anderen, praten met betrokkenen en deskundigen, ter plekke gaan kijken én in overleg en discussie gaan met andere politici en daarbij nog wat creativiteit, blijkt er vaak toch meer mogelijk. Stap voor stap is ook een weg als het niet anders kan.

De inzet en betrokkenheid van de politici en ambtenaren in Bergeijk om van onze gemeente de fijnste en beste te maken van Nederland, vind ik geweldig Elke kern kan en mag zijn eigenheid behouden, er is ruimte voor verschil. Ieder vanuit zijn perspectief en dus met verschillen maar wel hetzelfde doel. 

We hebben dus niet voor niets het beste WMO-loket van Nederland! Het fietspad tussen de Weebosch en Luyksgestel wordt aangelegd, de dorpsondersteuners zijn in alle kernen aanwezig, de basisschool op de Weebosch blijft behouden, er is een oplossing gekomen voor de Vestiaproblematiek, de uitstroom via het participatiebedrijf is hoog, elke kern heeft een gemeenschapshuis en er is overal een bruisend verenigingsleven. 

Er gaat dus veel goed maar er zijn blijvende aandachts- en verbeterpunten onder andere: meer woningen voor alle doelgroepen, hoe kunnen we de cijfers m.b.t. criminaliteit, huiselijk geweld, seksueel geweld, kindermishandeling, verslavingsproblematiek naar beneden krijgen?  

Eenzaamheid bij ouderen en jongeren maar ook bij mensen met een beperking, de wachtlijsten in de jeugdzorg,, schoolverzuim.  Dit zijn een aantal uitdagingen waar ik me graag voor inzet en ben blij met ideeën en verbeterpunten vanuit alle kernen. 

Bergeijk is een fijne gemeente waar het goed leven en wonen is.