Betaalbare duurzaamheid

In de gemeente Bergeijk zien we gelukkig dat alle partijen initiatieven steunen rondom duurzaamheid en de energietransitie. Iedereen snapt dat we na moeten denken over duurzaamheid en dat we onze bijdrage moeten leveren aan het halen van de afgesproken klimaatdoelen (Akkoord van Parijs). Echter de wijze waarop de verschillende partijen naar dit onderwerp kijken, verschilt wel.

Zo willen wij als VVD Bergeijk vooral bekijken wat realistisch én betaalbaar is. Want als we volle bak ‘van het gas af’ gaan, moeten we de benodigde elektriciteit vervolgens opwekken in de enorm vervuilende bruinkoolcentrales in Duitsland. Dat kan niet de bedoeling zijn. Een ander voorbeeld is het opwekken van groene stroom. Prima natuurlijk maar tot nu toe heeft ons elektriciteitsnet niet voldoende capaciteit om al die groene stroom te dragen. Dus ja, die stip op de horizon is erg belangrijk maar het moet in de praktijk wel haalbaar zijn. Als VVD Bergeijk vinden wij het daarom belangrijk om hier veel aandacht aan te schenken en daarmee de blinde ‘van het gas af ambitie’ iets af te remmen en verder te nuanceren.

Regeldruk kost tijd en geld
Ook de wijze van stimuleren van energie bezuinigende maatregelen zien wij anders (breder) dan alle andere partijen. Alle partijen (ook wij) hebben ingestemd met het subsidiëren van warmtepompen, HR++ beglazing, isolatie etcetera. Echter, voor het toekennen van subsidie is veel regelgeving en controle nodig. Dit kost niet alleen geld, maar ook veel tijd van onze ambtenaren. De laatst aangenomen nieuwe subsidieregeling van € 200.000,- brengt in totaal € 53.000,- aan kosten met zich mee. Kort en goed 25% van de subsidie, jouw en mijn geld, gaat hieraan verloren. Dat vinden we teveel, maar ja, we moeten wel zorgen dat er met jouw geld niet gefraudeerd wordt.

Liever renteloze lening
Als VVD Bergeijk zien wij daarom meer in een energiebesparingslening tegen nul procent rente. Dit kost de gemeente (jou dus!) maar 1% van het geld dat beschikbaar wordt gesteld, simpelweg omdat dit veel minder ambtenaarswerk met zich meebrengt. Ook voor jou als bewoner kost dit veel minder moeite. Daarnaast kun je ook écht grote bedragen renteloos lenen (tot € 40.000,-) om je investering voor te schieten. Natuurlijk moet je de lening terugbetalen, maar dit kun je doen met de besparing op je energierekening. Ook deze regeling is onlangs ingevoerd met instemming van alle partijen. Op deze manier is nu een bedrag vrijgemaakt van € 500.000,-. Maak hier dan ook gebruik van, zouden we willen zeggen! 

Hond in de pot
Helaas vond een motie van de VVD om dit bedrag minimaal te verdubbelen geen enkele steun bij de overige fracties. Een gemiste kans want de gemeente Bergeijk heeft royale reserves die we makkelijk uit kunnen lenen aan de eigen inwoners. Zo zouden we onze inwoners én het klimaat kunnen helpen. Wij voorzien nu dat de huidige pot snel wordt opgegeten door handige burgers die alle mogelijkheden uitzoeken, terwijl de grote meerderheid er pas weet van heeft als het beschikbaar gestelde bedrag alweer op is. Want stel dat het gemiddeld geleende bedrag € 25.000 bedraagt, dan is het budget na 20 toekenningen alweer op! En voordat we die pot dan weer opnieuw gevuld hebben, zijn we weer maanden verder. Eeuwig zonde voor jou en voor het klimaat.

Lantaarnlaadpalen
Gelukkig kreeg een andere VVD-motie wel steun van de andere partijen. In de motie vroegen wij te onderzoeken om in alle nieuw aan te leggen wijken de lantaarnpalen te voorzien van een aansluiting van een laadpaal. In diverse gemeenten in Nederland zijn deze zogeheten lantaarnlaadpalen al succesvol in gebruik. Bij de aanleg vraagt dit veel minder kosten dan achteraf. En we weten allemaal dat er in de toekomst meer en meer elektrische auto’s zullen rijden. Regeren is vooruitzien.Ook in de komende jaren zullen wij ons in blijven zetten om mee te denken in duurzaamheid, maar dan wel met zoveel mogelijk ruimte voor eigen initiatief en minimale bemoeienis door de overheid.Wil je met me van gedachten wisselen? Dat kan! Stuur een mail naar info@ruuddas.nl of bel/app naar 06-54932567. Met vriendelijke groet,

Ruud Das, VVD Bergeijk