Compliment aan Bergeijk voor ‘Samen DOEN’!

Afgelopen week stond de begroting 2022-2025 op de agenda van de gemeenteraad. Bergeijk staat er financieel goed voor en dat is goed nieuws voor de realisatie van de plannen die in deze belangrijke vergadering worden vastgesteld. De belangrijkste pijlers die wij volledig onderschrijven, zijn: 

·       Snel, meer bouwen van nieuwe (starters)woningen

·       Focus op fietspaden en goede, veilige bereikbaarheid

·       Duurzame oplossingen die ook goed zijn voor ieders portemonnee

·       Iedereen zoveel mogelijk mee laten doen

·       Goede scholen in alle kernen 

Trots op ‘Samen DOEN’!
De afgelopen periode was niet gemakkelijk voor de gemeente, maar vooral niet voor de inwoners en ondernemers. Gelukkig hebben we kunnen zien dat onze dorpen veerkrachtig zijn en mensen oog hebben voor elkaar en voor elkaar klaarstaan. Bedrijven en verenigingen zijn en worden door onze gemeente zo goed mogelijk ondersteund. Als Bergeijkse VVD zijn wij ontzettend trots op dit ‘Samen Doen’. 

Duwtje in de rug
Dit ‘samen optrekken’ geeft ons het extra duwtje in de rug waardoor dingen beter lukken. Dit zagen we onder meer al terug in het goede werk dat de dorpsondersteuners samen hebben opgezet en de aandacht die er is om iedereen mee te laten doen. VVD Bergeijk wil deze manier van zorg en samenwerking in alle dorpen behouden en uitbreiden. Bijvoorbeeld door extra hulp en samenwerking met bedrijven en partijen in de regio om mensen weer aan het werk te krijgen. Of door slim samen te werken om de broodnodige (huur)woningen van de grond te krijgen.

Hulp bij hoge energieprijs
In deze begrotingsvergadering was niet alleen aandacht voor de plannen van volgende jaren maar ook voor dringende zaken op korte termijn. Bijvoorbeeld wanneer mensen letterlijk in de kou komen te staan. Zoals nu dat de winter eraan komt en de energieprijzen zo enorm stijgen. Daarom is unaniem een motie aangenomen om inwoners – vooral degenen met een laag inkomen – te gaan helpen met het treffen van energiebesparende maatregelen. 

Meerdere doelen dienen
Verder heeft de raad het college gevraagd te onderzoeken hoe de accommodatie van de fietscrossvereniging De Durtrappers kan worden gemoderniseerd. Een oplossing zou kunnen zijn om de accommodatie te verplaatsen, zodat op de huidige locatie – centraal gelegen in Luyksgestel – woningen kunnen worden gebouwd. Alle partijen stemden in met deze motie die wederom in het teken staat van samen zoeken naar een oplossing die meerdere doelen dient. Als VVD Bergeijk moedigen wij dit soort initiatieven vanuit verenigingen, buurten of bedrijven van harte aan. Immers inwoners weten zelf het best wat er speelt en wat nodig is. Dus heb jij ideeën hoe iets in jouw omgeving beter kan? Oplossingen waarbij het mes aan twee kanten snijdt? Spreek ons aan op straat, bel of mail ons of kom naar de VVD fractievergadering. De eerstvolgende is op 16 november om 20.00u in de Buitengaander in Westerhoven. Je bent van harte welkom!Vriendelijke groet,Ineke Bergmans (fractievoorzitter VVD Bergeijk) i.bergmans@bergeijk.vvd.nl.