De Diepveldenweg, zegen of zorg?

Je bent er vast al eens overheen gereden, de Diepveldenweg. Met de komst van deze verbinding in april dit jaar is industrieterrein De Waterlaat in Bergeijk beter bereikbaar vanaf de N397 en komt er minder (vracht- en toeristisch) verkeer door de dorpskern. Prima doel en passend binnen het beleid om het centrum verkeersluw te maken. Toch zijn er inmiddels ook mensen die zo hun vraagtekens hebben bij de nieuwe weg. Zo nodigt het strakke asfalt uit tot hardrijden en zien met name motorrijders het als een mooi circuit.

Bij ons zijn dan ook al diverse klachten over de weg binnengekomen. Ook wij als VVD-fractie hebben zo onze zorgen en hebben deze al gemeld in de daarvoor bestemde vergaderingen. Naast zorgen over het hard rijden, hebben wij het college ook aangesproken op hun plannen rondom de aansluiting Hooge Berkt op de Diepveldenweg.

Aansluiting nieuwe woonwijk
Met de komst van de nieuwe woonwijk Hooge Berkt II (in dit gebied), is er naar onze mening een extra aansluiting nodig voor auto’s. Via de huidige verbinding zouden de nieuwe bewoners van de straks 185 bijgebouwde woningen bijna drie kilometer moeten omrijden via de Nieuwstraat of de Stöksesweg. Dit lijkt ons niet praktisch en niet goed voor de belasting en veiligheid op deze wegen. De gemeente vindt een directe aansluiting niet passend en heeft middels verkeersdata en -bewegingen berekend dat de omliggende wegen de extra druk aan kunnen.

Jouw mening over verkeersveiligheid en bereikbaarheid
Onze vraag aan jou is nu: wat vind jij? Moeten hier maatregelen worden genomen? En zo ja welke? Hierover gaan we graag met je in gesprek. Het gaat immers om jouw dagelijkse rit naar werk, school, sport of vrienden. Dus heb jij ideeën om wegen als de Diepveldenweg in betere banen te leiden? Of verkeersveiligheid in het algemeen? Kom dan naar een van onze (online) fractievergaderingen of spreek ons aan. Veilig verkeer en goede bereikbaarheid staan bij ons altijd op de agenda. Mailen kan ook naar t.jansen@bergeijk.vvd.nl

Graag tot dan!

Namens de VVD-fractie,

Twan Jansen