Grip op opknapbeurt Kattendans

Afgelopen week stond het op de raadsagenda: de renovatie van de Kattendans. Een onderwerp waarover al jaren gesproken wordt in de raadszaal en daarbuiten. Het inmiddels 30 jaar oude gebouw is van alle kanten aan vernieuwing toe. Daarnaast is op het gebied van duurzaamheid het nodige te behalen. In totaal is hiervoor 8,5 miljoen nodig. Een flinke som waar nu – na lang wikken en wegen – ‘ja’ tegen is gezegd. Ook VVD Bergeijk stemde in maar wil vanaf start bouw een maandelijks inzicht in de voortgang en ontwikkeling van de kosten.

Het moest er een keer van komen. Deze grootste renovatie binnen onze gemeente ooit. Dat de Kattendans moet blijven, daar is iedereen het over eens. Het is een gebouw met grote aantrekkingskracht. Niet alleen bezoekers en gebruikers (o.a. diverse verenigingen en onze eigen muziek en dansgroepen) komen er graag, ook de bekendere artiesten en theatershows nemen De Kattendans steevast op in hun programma. Dit maakt dat het gebouw door de jaren heen uit z’n jasje is gegroeid. Was het destijds gebouwd voor zo’n 30.000 bezoekers, inmiddels zijn het er zo’n 100.000 per jaar. De Kattendans leeft en dat wij willen we ook in de komende jaren zo houden.

Nieuw én duurzaam
In het nieuwe plan is zo goed mogelijk rekening gehouden met de wensen en belangen van de gebruikers en (toekomstige) bezoekers. Het gebouw wordt groter, met name het deel waar onze clubs en verenigingen gebruik van kunnen maken. Het gemeenschapshuis krijgt meer – flexibel in te delen – ruimtes en in de theaterzaal komen meer zitplaatsen. Ook is gelet op duurzaamheid. Zo is speciale verlichting ingecalculeerd die zowel geschikt is voor nieuwe soorten (licht)theater maar tegelijkertijd ook minder energie verbruikt. 

Hand op de knip
Al met al dus lof over het huidige bouwvoorstel. Blijft overeind dat 8,5 miljoen veel geld is. Zeker in deze tijd is het een bedrag waar je verantwoord mee om moet gaan. Als VVD hebben we daarom de wethouder gevraagd dit proces nauwlettend te volgen en terug te komen naar de raad met een maandelijkse update omtrent de bouw en de ontwikkeling van de kosten.De wethouder zegde toe dit regelmatig te doen, zodat tussentijds kan worden bijgestuurd als dat nodig is.

Als VVD Bergeijk zoeken wij graag mee naar oplossingen om te kijken naar wat wél kan. Maar dan wel met grip op het budget. Heb jij ideeën hoe? Laat je horen. Jouw mening of ideeën kun je mailen naar i.bergmans@bergeijk.vvd.nl  Of bezoek onze (online) fractievergadering.

Namens de VVD-fractie,

Twan Jansen