Hoe staat het met (bouw)kosten Kattendans?

Je hebt vast al gezien dat de renovatie van De Kattendans nu flink op schiet. En dat is goed nieuws voor iedereen die straks weer van het gemeenschapshuis/theater gebruik gaat maken. De verbouwing was nodig omdat het gebouw uit z’n jasje was gegroeid en om het toekomstbestendig en vooral duurzaam te maken. Kosten: € 8,5 miljoen…. Een flinke som waar vorig jaar – na lang wikken en wegen – ‘ja’ tegen is gezegd. Ook VVD Bergeijk stemde in maar vroeg om een periodiek inzicht in de voortgang en ontwikkeling van de (bouw)kosten. Onlangs vroegen we weer om zo’n update. 

Iedereen die nu aan het (ver)bouwen is of dat overweegt, weet dat de kosten tijdens het bouwen flink kunnen tegenvallen. Zeker in deze tijd waarin de bouw- en materiaalkosten zo hoog zijn opgelopen. 
Als VVD Bergeijk vroegen wij ons dan ook af of dit consequenties heeft voor de renovatiekosten van De Kattendans. Met andere woorden: blijven we als gemeente binnen budget? En hoe zit het met de planning aangezien de bouw toch kampt met personeelstekort.

Antwoord college
Het antwoord van het college willen we bij deze graag met je delen.

Ligt de verbouwing van De Kattendans nog op schema?
“Ja, de verbouwing ligt nog op schema. In de planning is voorzien in oplevering van de verbouwing per medio september 2022. Hierna start een periode van ongeveer een maand waarin de exploitatie wordt opgestart, gevolgd door een formele start medio oktober van dit jaar.”

De bouwmaterialen stijgen helaas nog steeds. Is het project nog steeds binnen budget?
“Ja, het project loopt nog steeds binnen budget. Omdat we in bouwteamverband het definitief ontwerp hebben uitgewerkt tot bestek in samenwerking met de aannemer, is het mogelijk geweest al in een vroeg stadium in augustus vorig jaar materiaal in te kopen. Concessies op het programma van eisen zijn niet nodig gebleken.”

Grip houden tijdens bouw
De bouw loopt dus qua kosten en planning in de pas aldus het college. Dat is in deze onzekere tijden, een compliment waard. Toch blijven we, zoals afgesproken, deze vraag stellen. Niet omdat we het niet vertrouwen maar om ook tijdens de bouw zicht te houden op de kosten. Immers dan kun je als raad nog ingrijpen mochten de kosten te hoog oplopen. Liever vooraf controleren dan achteraf de rekening krijgen.

Als VVD Bergeijk zoeken wij graag mee naar oplossingen om te kijken naar wat wél kan. Maar dan wel met grip op het budget. Heb jij ideeën hoe? Laat je horen. Jouw mening of ideeën kun je mailen naar t.jansen@bergeijk.vvd.nl. Of bezoek onze (online) fractievergadering. Op onze website bergeijk.vvd.nl vind je meer informatie. 

Namens de VVD-fractie,
Twan Jansen