Iedereen moet zelfstandig kunnen stemmen in Bergeijk!

Zelfstandig stemmen. Voor de 350.000 blinden en slechtzienden in ons land is dat niet of nauwelijks mogelijk. Ook in onze gemeente moeten mensen met een visuele beperking (meer dan 300) hun stem uitbrengen onder begeleiding. Daar gaat nu verandering in komen. VVD Bergeijk diende onlangs een motie in om bij de eerstvolgende verkiezingen een proef te starten met een mal en een geluidsbox.

De ingediende motie werd door alle partijen ondertekend tijdens de laatste raadsvergadering. Het college van B&W heeft daarmee de opdracht gekregen om voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een proef te starten. 

Deze mal werkt met braille. Door te voelen aan de mal kan de stemmer zelf heel precies het juiste hokje inkleuren. De geluidsbox heeft een koptelefoon waardoor de nummers en namen op de kieslijsten van de partijen worden voorgelezen. Ook voor laaggeletterden en dyslectici biedt dit een uitkomst om zonder hulp een stem uit te brengen.

Als VVD Bergeijk zoeken we graag mee naar oplossingen die ervoor zorgen dat dingen wél kunnen en dat mensen zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Heb jij hier ideeën over? Laat je horen. Jouw mening of ideeën kun je mailen naar t.jansen@bergeijk.vvd.nl.

Namens de VVD-fractie, Twan Jansen