Jouw stem telt!

Om onze gemeente nog beter, mooier en veiliger te maken, hebben we jouw hulp nodig. Want het zijn de mensen zoals jij die het doen. Daarom is jouw mening zo belangrijk voor de politiek. Of het nu op landelijk, lokaal of provinciaal gebied is. Jouw stem doet ertoe. Ook op 15 maart. 

Op 15 maart zijn er verkiezingen. Dit keer voor de waterschappen en de provincie. De Provinciale Statenverkiezingen gaan over het bestuur van onze provincie. De provincie beslist over een aantal grote onderwerpen, zoals woningbouw, verkeer, landbouw en natuur. De waterschappen gaan over onderwerpen als schoon water en waterbeheer.

Globaal wordt lokaal
Wat jouw stem er daarbij toe doet? Alles! Want hoe meer mensen hun stem laten horen, hoe eerlijker en beter beslissingen kunnen worden genomen. Zeker nu landelijke en zelfs globale uitdagingen steeds vaker lokaal worden. En ook steeds minder voorspelbaar. Denk alleen al aan de stikstofproblematiek, woningtekort, te veel of te weinig water… Vroeg of laat vraagt dat iets van ons allemaal. 

Om tafel
We moeten dus vaker met elkaar om tafel. Ook – of misschien wel: juist – als we het niet met elkaar eens zijn. Natuurlijk gaan we graag over deze onderwerpen met je in gesprek op straat, via mail, app of telefoon. Maar we hebben ook jouw input nodig bij zaken die maandelijks op de politieke agenda staan. Dus heel graag nodigen we je uit om jouw mening te laten horen. Ook als je geen VVD stemt. 

Denk mee
Jouw mening laten horen kan bijvoorbeeld op onze fractievergaderingen waar iedereen altijd welkom is. De data daarvoor vind je op onze site www.vvdbergeijk.nl Om je aan te melden of als je op een andere manier wilt meepraten, kun je een berichtje sturen naar t.jansen@bergeijk.nl.

Graag tot dan! En ga stemmen op 15 maart! 

Groet, Twan Jansen (fractievoorzitter VVD Bergeijk)