Meer betaalbare (huur)woningen door speciaal fonds

Dertig procent van de nieuwbouw in onze gemeente moeten sociale (huur)woningen worden. Onder aanvoering van VVD-wethouder Marko van Dalen (Volkshuisvesting) diende het college daartoe in de afgelopen raadsvergadering een aantal maatregelen in. Naast korting op de grondprijs voor deze woningen, is een speciaal vereveningsfonds voorgesteld om bouw van sociale nieuwbouw te versnellen. 

Het fonds verplicht initiatiefnemers van bouwprojecten om tenminste dertig procent sociale nieuwbouw op te nemen in hun projecten. Lukt dit niet, dan moeten zij geld afdragen in het vereveningsfonds. Dit bedrag wordt vastgesteld op basis van het tekort aan gerealiseerde sociale huur. Met het geld uit het fonds worden daar waar het wel kan, extra sociale huur-én koopwoningen gebouwd.

Als VVD Bergeijk zijn we blij met de maatregelen om (sociale) nieuwbouw te versnellen. Heb jij ook ideeën over ‘betaalbaar wonen voor iedereen’ in onze kernen? Kom dan naar een van onze (online) fractievergaderingen of spreek ons aan. De eerstvolgende fractievergadering is op 9 februari as. Op onze website www.bergeijk.vvd.nl vind je meer informatie en de agenda. Aanmelden kan via t.jansen@bergeijk.vvd.nl

Graag tot dan!

Namens de VVD-fractie,

Twan Jansen