Meten is weten! Zeker als het gaat om onze verkeersveiligheid

We wonen in een gemeente waar ieder dorp te maken heeft met druk woon/werkverkeer. Dat komt onder meer door onze gunstige ligging richting het stedelijk gebied met grote werkgevers als ASML, Philips en de vele succesvolle (MKB) bedrijven die in en om onze dorpen gevestigd zijn. Onze gemeente wordt daardoor steeds aantrekkelijker voor bedrijven en de mensen die er (willen) werken. Dat is natuurlijk geweldig nieuws. Groei brengt beweging en daar profiteren we met z’n allen van. Die beweging ‘van en naar’ brengt echter ook meer verkeer en ook dat merken we. 

Gelukkig weten we steeds meer over de manier waarop het verkeer zich beweegt. Daarvoor zijn al jarenlang studies gaande in onze regio. Deze hebben geleid tot meerdere oplossingen om het verkeer zoveel mogelijk om de dorpen heen te leiden. Goede voorbeelden daarvan zijn de N69 en de Diepveldenweg. 

Gevolgen N69
Als VVD Bergeijk zijn we blij met deze extra routes. Tegelijkertijd pleiten wij voor direct zicht op het effect hiervan voor het verkeer door de dorpen. Afgelopen raadsvergadering hebben wij daarom een motie ingediend voor nieuwe verkeersmetingen zodra deze belangrijke wegen in gebruik zijn genomen. Zodat we direct weten of en zo ja waar, welke extra verkeersmaatregelen nodig zijn om onze dorpskernen nog meer verkeersluw te maken. Automobilisten (wij allemaal dus) kiezen eenmaal de weg die ons het snelst van A naar B brengt. Ook als fietsers kiezen we veelal de kortste route. Hoe dat ontwikkelt, weet je pas echt als de wegen in gebruik zijn.

Fietsers voorrang
Gemeente Bergeijk heeft uiteraard de afgelopen jaren meerdere keren het verkeersgedrag op drukke (sluip)routes gemeten en aan hand daarvan nieuwe oplossingen gezocht. Zo is in de afgelopen vergadering besproken dat de Hobbel, een straat in Riethoven waar veel woon/ werkverkeer daarheen gaat, een fietsstraat mag worden. Als VVD Bergeijk zijn we blij met dit soort maatregelen. Immers fietsers moeten in onze dorpen voorrang krijgen om snel en veilig van en naar hun werk of school te kunnen en recreatieve fietsers moeten veilig kunnen genieten van al het moois dat onze dorpen te bieden hebben. 

Waterbedeffect
Wel vragen wij ons af welke gevolgen de beslissing voor de Hobbel als fietsstraat heeft voor met name het verkeer door de Riethovense dorpskern waar ook de school gevestigd is. Immers waar op de ene plek minder verkeer komt, moet het toch op een andere plek kunnen stromen. We hopen dat dit ‘waterbedeffect’ wordt opgelost door de nieuwe verkeersaders. Echter de praktijk kan soms weerbarstig zijn. Laten we dus vooral meten en beslissen op basis van feiten. Inzichten opbouwen met gegevens uit een nieuwe situatie. Opnieuw tellen dus als de nieuwe wegen open zijn. Gelukkig waren de andere partijen het met ons eens en hebben ingestemd met de nieuwe metingen. 

Jouw mening of ideeën kun je mailen naar t.jansen@bergeijk.vvd.nl.
Namens de VVD-fractie, Twan Jansen