Ongeremd klagen en modder gooien op kosten van de belastingbetaler. Kan dat?

Iedereen kan via de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) inzage vragen in de besluitvorming en documenten van de overheid. Ook in onze gemeente heeft iedere inwoner recht op deze vorm van transparantie. Een groot goed. Maar wat als je als gemeente zoveel extra werk hebt omdat twee mensen al jarenlang een stroom aan – vaak onzinnige – WOB-verzoeken, procedures van bezwaar, beroep en hoger beroep indienen? En wat als mensen te ver gaan zoals in de recente aanval op onze burgemeester en ons provinciebestuur?

De verzoeken en bezwaren van het veelklagend stel gaan over de raarste dingen, vaak met de bedoeling om aan te tonen dat het gemeentebestuur van Bergeijk niet goed functioneert. Ze vragen daarvoor inzage in allerlei documenten. Denk hierbij aan verzoeken om inzage in de notulen van allerlei vergaderingen, soms zelfs terug tot 2005. Hoewel de bezwaren vrijwel altijd worden afgewezen, blijven het extra werk en daarmee de kosten wel doorlopen. Kosten die worden betaald via de gemeentebelasting en leges. Door onze inwoners en bedrijven dus.  

Opzettelijk verdachtmaken
Een recente actie van het stel betreft de benoeming van onze burgemeester. Zij hebben vragen bij de manier waarop de procedure destijds is verlopen en dienden hierover een WOB-verzoek in. Dat recht hebben ze, dat mag!  
Echter, in afwachting van de antwoorden op dit verzoek zijn er door hen ongefundeerde verdachtmakingen en insinuaties in de media gepubliceerd. En wat VVD Bergeijk betreft, mag dat niet. Dit beschadigt mensen, en zo willen wij niet met elkaar omgaan.   

Verbeter de wereld….
Wij vinden deze manier van handelen totaal ongepast. Als je dan zo begaan bent met een zorgvuldig proces bij de overheid, geef dan zelf minimaal het goede voorbeeld. Daarnaast vinden wij het als VVD Bergeijk ook ons recht om vragen te (blijven) stellen aan degenen die – op kosten van de inwoners en bedrijven – het gemeentelijk apparaat belasten. Ook dat is transparantie. En dat komt van twee kanten.

Voor VVD Bergeijk bestaat er, mede bevestigd door de informatie die de Provincie Noord-Brabant nog toestuurde, op geen enkele wijze twijfel over de zorgvuldig gevolgde benoemingsprocedure van onze burgemeester.

Ineke Bergmans, fractievoorzitter VVD