Ook hogere inkomens kunnen nu goedkoper lenen bij verduurzaming

Misschien heb je het plan BErgeijkENERGY al eens voorbij zien komen. Daarin staat onder meer wat wij als gemeente (willen) doen om te verduurzamen op het gebied van energie. Afgelopen raadsvergadering besprak de gemeenteraad de verdere voortzetting van dit plan. Eén van de uitkomsten is dat nu óók huishoudens met een inkomen boven 45.014 euro een duurzaamheidslening kunnen afsluiten tegen gunstige voorwaarden.

Voor inkomens tot 45.014 per jaar is al een rentevrije energiebespaarlening af te sluiten via het Nationaal Warmtefonds. Deze landelijke regeling is sinds 1 november van dit jaar in werking. Prima initiatief natuurlijk maar als VVD Bergeijk vroegen wij ons af hoe wij deze regeling – of een afgeleide daarvan – in Bergeijk kunnen uitbreiden voor mensen met een verzamelinkomen boven die 45.014 euro. Het merendeel van de Bergeijkse huishoudens valt in deze inkomensgroep en wij willen iedereen, dus ook mensen met een hoger inkomen, stimuleren om te verduurzamen in en rond hun huis. De andere partijen waren het hiermee eens en zodoende dienden alle partijen gezamenlijk een motie in met de vraag aan het college om de mogelijkheden voor zo’n regeling verder uit te werken.

Praat mee!
In de komende maanden staan onderwerpen als verduurzaming en met name energiebesparing op de raadsagenda. Stuk voor stuk onderwerpen die jou direct aangaan. Jouw mening is voor ons dan ook van groot belang, ook als je geen VVD-er bent. Schuif daarom gewoon eens aan. Bijvoorbeeld bij een van onze fractievergaderingen. Op https://bergeijk.vvd.nl/activiteiten vind je waar en wanneer je kunt deelnemen. Bellen of mailen mag natuurlijk ook altijd. 

Graag tot dan!
Groet, Twan Jansen  (VVD Bergeijk)
t.jansen@bergeijk.nl