Samen bouwen aan een nog beter Bergeijk

Op dinsdag 7 juli 2022 is het Coalitieakkoord vastgesteld door de Gemeenteraad. Dit is aan de hand van vele gesprekken tussen VVD en CDA gedaan.

Hieronder leest u de tekst zoals dat besproken is in de Gemeenteraadsvergadering van 7 juli 2022.

“Voor ons ligt het Coalitieprogramma voor deze bestuursperiode. Een coalitieprogramma waar we de afgelopen maanden op een prettige manier aan hebben gewerkt. Het programma bieden we vanavond aan de raad als bespreekstuk. We vinden het belangrijk hier als raad in alle openheid met elkaar over van gedachten te wisselen en uiteindelijk als raad ook vast te kunnen stellen. Bergeijk is een prachtige gemeente waar het mooi wonen, fijn werken en goed recreëren is. Dit is echter niet vanzelfsprekend. Hier is de afgelopen jaren hard aan gewerkt en wat ons betreft blijven we ons ook de komende jaren inzetten voor de leefbaarheid in onze kernen met een krachtige gemeenschap. Voor een gemeente waar iedereen mee kan doen en de zorg krijgt die nodig is. Een gemeente met een aantrekkelijke woon- en werkomgeving, daarin blijven we graag investeren.

Het Coalitieprogramma geeft duidelijk weer waar we komende jaren aan willen werken, maar is op diverse punten ook op hoofdlijnen geformuleerd. Dit is bewust gedaan. Hierdoor kunnen we inspringen op ontwikkelingen en kunnen we samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de lokale politiek verder invulling aan geven zodat we verder bouwen aan een nog beter Bergeijk. We zijn benieuwd wat hier de andere fracties van vinden.

We zetten met dit Coalitieprogramma de ingezette koers voort. Aan diverse grote investeringen is door  deze raad in samenwerking met het college al richting gegeven zoals De Kattendans, de fietsambitie  en vernieuwbouw van enkele basisscholen. Dat zijn ambitieuze plannen die deze raadsperiode verder vorm krijgen. Daarnaast zetten we onder andere in op woningbouw, duurzaamheid, verkeersveiligheid en diverse andere thema’s die aan de hand van dit coalitieprogramma komende vier jaar verder invulling krijgen.

Voorzitter en collega’s in deze raad we hebben allen uitgesproken de samenwerking in onze raad belangrijk te vinden en hierin te willen investeren. Als gemeente is het belangrijk om goed samen te werken met elkaar en met onze inwoners. Dit coalitieakkoord biedt volop handvaten om de stabiele koers van de afgelopen jaren als gemeente voort te zetten, in te spelen op actualiteiten waar dit nodig is en om samen met elkaar en onze inwoners verder te bouwen aan een nog beter Bergeijk!”