Scholen renoveren en meer bouwen voor onze jongeren!

Afgelopen week stond de Perspectievennota (PPN) 2023-2026 op de raadsagenda. Hierin geeft het College (Burgemeester & Wethouders) aan wat financieel mogelijk is de komende jaren en doet voorstellen hoe dit in te vullen. Gelukkig ziet het financiële plaatje voor Bergeijk er – ondanks onverwachte uitgaven – toch nog redelijk uit. Zo houden we 0,7 miljoen euro over in plaats van een eerder voorzien verlies van 1,3 miljoen euro. 

Een meevaller dus die we in de komende jaren goed kunnen gebruiken. Zo zijn er grote plannen voor de renovatie van diverse basisscholen en moet geld worden gereserveerd voor de bouwambitie in onze gemeente. 

Toeristenbelasting omhoog
Met de huidige begroting en vanwege de meevaller, zal belastingverhoging – naar verwachting – niet nodig zijn. Maar als er toch extra inkomsten nodig zijn, dan vinden wij dat de toeristenbelasting de eerste knop is waar we aan draaien. Wij hebben immers veel te bieden als gemeente. Denk alleen al aan de grote investering in onze fietspaden. Daar mag wat tegenover staan. Bovendien heeft Bergeijk nu de laagste toeristenbelasting van de Kempen.

Scholen opknappen
Er gaat veel geld naar renovatie van een aantal scholen. Zo wordt de basisschool op ’t Loo uitgebreid, krijgt de Regenboog aanpassingen en krijgt de Beatrix een flinke opknapbeurt. Zo wordt onder meer de buitenkant vernieuwd en wordt het gebouw verduurzaamd. 

Snel meer bouwen
Helaas staat het nog niet in de deze perspectievennota, maar gezien het Coalitieakkoord komen er binnenkort concrete plannen -inclusief kostenplaatje – voor het versneld bouwen van nieuwe woningen.

Praat mee!
In de komende maanden staan deze en andere onderwerpen op de raadsagenda. Wat wij daarover gaan beslissen, bespreken wij onder meer in onze fractievergadering. Jouw mening is daarbij van groot belang, ook als je geen VVD-er bent. Schuif gewoon eens aan. De eerstvolgende VVD fractievergadering is op 20 september in de Buitengaander in Westerhoven om 20.00. Bellen of mailen mag natuurlijk ook altijd. 

Fijne vakantie!

Groet, 
Twan Jansen
Fractievoorzitter VVD Bergeijk