VVD Bergeijk ondersteunt grootschalig bouwproject op de Weebosch

VVD Bergeijk blijft onverminderd positief over het langverwachte bouwproject op de Weebosch. Door dit project worden 60 (!) woningen gebouwd in de Weebosch.

Goed voor de leefbaarheid in de Weebosch
Hoewel er een geraamd tekort wat neerkomt op €18.000 per woning, beschouwen wij dit niet als een struikelblok. Integendeel, wij zien dit als een investering in de leefbaarheid van de Weebosch, de basisschool en haar verenigingen. Het mogelijk maken van woningbouw is van cruciaal belang voor het versterken van onze lokale gemeenschap.

Bouwen versus bezwaren
Naast deze positieve ontwikkeling erkennen we ook de bezwaren die zijn ingediend. Met 9 bezwaren is het duidelijk dat er belangrijke kwesties spelen. We begrijpen de zorgen van onze inwoners, die zich terecht afvragen hoe dit project hun leefomgeving zal beïnvloeden. Maar we zien ook dat er woningen gebouwd moeten worden.
Wij zijn ervan overtuigd dat het plan zorgvuldig wordt ingepast en dat de belangen van onze inwoners worden meegewogen. Samen bouwen we aan een toekomst waarin de Weebosch floreert en waarin haar unieke karakter behouden blijft.

Kom je naar onze fractievergadering?
Wil je met ons meepraten? De eerstvolgende openbare fractievergadering is 14 mei om 20.00 in Gemeenschapshuis Den Eijkholt. De koffie en thee staan klaar. Wil je wel even aangeven dat je komt? Dat kan via t.jansen@bergeijk.nl.

Met vriendelijke groet,
Twan Jansen
Fractievoorzitter VVD Bergeijk