VVD De Kempen organiseert debat met Micky Adriaansens over schaalsprong en Brainport

Op 27 oktober as organiseert VVD De Kempen een debatavond over Brainport en de schaalsprong. Tijdens de avond gaat onder meer Micky Adriaansens, demissionair minister van Economische Zaken, in debat met kopstukken uit het regionale bedrijfsleven en Lars van der Hoorn Voorzitter VNO/NCW zuid. Ook is 2e kamerlid Daan de Kort aanwezig die met name in gesprek gaat met regionale en provinciale bestuurders. Uiteraard is er ook ruimte voor discussie met inwoners van betreffendegemeenten.

De verwachte schaalsprong van met name bedrijven als ASML, diens toeleveranciers en andere groeiende bedrijven in de Brainport-regio komt naderbij en de grote vraag is: Zijn wij er klaar voor? Tijdens de debatavond zal deze vraag centraal staan.

70.000 banen erbij
Vragen die aan de orde komen zijn o.a. Wat betekent de schaalsprong groei met 70.000 banen voor de inwoners en de woningmarkt?  Is de uitgetrokken €1.6 miljard ter verbetering van de infrastructuur genoeg voor de regio?
Wat betekent het voor scholen, voor de toenemende zorg en voor de samenleving in het algemeen? Zijn er grenzen aan de groei? Welke kansen zijn er? Is regie mogelijk?

Brede discussie
Minister Micky Adriaansens en Tweede Kamerlid Daan de Kort gaan het debat aan met diverse ondernemers uit die regio en Lars van der Hoorn VNO/NCW Brabant/Zeeland, met VVD Wethouders van enkele in regio liggende gemeenten, een burgemeester, VVD statenleden van de provincie en uiteraard ook inwoners van diverse gemeenten.

Debat Brainport-schaalgroei is gepland op vrijdagavond 27 oktober a.s. inloop en om 19.30 uur

Locatie: De grote zaal van de Gouden Leeuw, Hof 6 Bergeijk.