Zoals beloofd: een fietspad tussen de Weebosch en Luyksgestel

De fietsverbinding tussen Luyksgestel en de Weebosch ligt er! Afgelopen week werd al heerlijk gefietst op de vrij liggende fietspaden tussen de twee kernen. Met deze aanleg lost VVD Bergeijk de belofte in om dit fietspad langs de Hoge Rijt te realiseren.

Bergeijk timmert aan de weg om veiliger en fijner te kunnen fietsen in en om onze gemeente. Zo kun je via het snelfietspad richting Veldhoven/Brainportregio, is er de fietsverbinding vanuit Riethoven naar Valkenswaard en naar Eersel, is de aanleg van een fietspad tussen Riethoven en Westerhoven in volle gang en is het fietspad van Bergeijk naar Eersel verbeterd. 

Veilig naar school en sport
Als VVD Bergeijk zijn wij blij met deze fietspaden maar gaan er vanuit dat goed altijd beter kan. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede LED-verlichting, gevaarlijke wortelgroei op de fietspaden aan te pakken en de veiligheid rondom scholen en sportaccommodaties te verbeteren. Daarvoor hebben we ook jouw ideeën nodig. Wil jij meepraten over veilige fietsen in onze kernen? Kom dan naar een van onze (online) fractievergaderingen of spreek ons aan. Mailen kan ook naar: t.jansen@bergeijk.vvd.nl.

Graag tot dan!

Namens de VVD-fractie, 

Twan Jansen