Zoals beloofd: een fietspad tussen de Weebosch en Luyksgestel

De werkzaamheden voor de fietsverbinding tussen Luyksgestel en de Weebosch zijn gestart! Aan beide kanten van de weg worden de vrij liggende fietspaden aangelegd. Met deze aanleg lost VVD Bergeijk de belofte in om dit fietspad langs de Hoge Rijt te realiseren.

Al sinds de verkiezingen van 4 jaar geleden hameren we op het belang van een fietspad op dit traject. We zijn dan ook blij dat dit broodnodige fietspad er -ondanks de nodige vertraging- nu ook echt komt. Vanaf begin april is het betonnen fietspad open om veilig van en naar school, werk of sport te fietsen en te genieten van de mooie omgeving tussen de twee dorpskernen.

Bergeijk als veiligste fietsgemeente
Ook in de komende jaren is veilig en fijn fietsen in en tussen onze dorpen, ons speerpunt. In de afgelopen 4 jaar is er veel verbeterd op dit gebied, zoals het snelfietspad richting Veldhoven/Brainportregio, de fietsverbinding vanuit Riethoven naar Valkenswaard en naar Eersel. Ook wordt binnenkort gestart met de aanleg van een fietspad tussen Riethoven en Westerhoven en is het fietspad van Bergeijk naar Eersel verbeterd. Daarmee zijn we hard op weg om Bergeijk als veiligste en fijnste fietsgemeente op de kaart te zetten. 

Veilig naar school en sport
Als VVD Bergeijk gaan we er vanuit dat goed altijd beter kan. Bijvoorbeeld door te zorgen voor goede LED-verlichting, gevaarlijke wortelgroei op de fietspaden aan te pakken en de veiligheid rondom scholen en sportaccommodaties te verbeteren. Daarvoor hebben we ook jouw ideeën nodig. Wil jij meepraten over veilige fietsen in onze kernen? Kom dan naar een van onze (online) fractievergaderingen of spreek ons aan. Mailen kan ook naar t.jansen@bergeijk.vvd.nl

Graag tot dan!

Namens de VVD-fractie,

Twan Jansen