Bouwen op eigen grond weer op agenda

In Bergeijk en de kernen wordt voornamelijk gebouwd op gemeentegrond. Volgens ons is er ook behoefte aan bouwen op eigen grond. VVD Bergeijk wil de mogelijkheden hiervoor uitbreiden. Afgelopen raadsvergadering stemden alle partijen in met onze motie om de bouwmogelijkheden voor eigen grond te bespreken. Voor de zomer komt het college met een antwoord. 

Starters en senioren aan zet
Ook hebben wij in de laatste raadsvergadering opnieuw druk gezet op woningen voor starters en senioren. Onder starters is behoefte aan betaalbare woningen in Bergeijk en de kernen. Senioren zijn op zoek naar woonoplossingen waardoor ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij stelden voor om ook nieuwe woonoplossingen mee te nemen, denk aan tiny houses en prefab woningen.

Goedkope huurwoningen
Er zijn nauwelijks betaalbare en kleine huurwoningen in onze gemeente. Wij stelden daarom voor om te onderzoeken of er toch een initiatief hiervoor gestart kan worden.

Arbeidsmigranten verdienen goede huisvesting
Een terugkerend punt op de raadsagenda: de arbeidsmigranten. Momenteel verblijven er ongeveer 950 in onze gemeente. Net als iedereen in onze gemeente, verdienen ook arbeidsmigranten goede huisvesting. Daarover zijn nu duidelijke wooneisen vastgesteld zodat de kwaliteit gewaarborgd is. Daarnaast is besloten het aantal arbeidsmigranten op één locatie te beperken en te zorgen voor goede spreiding over de wijken en buurten. Handhaving van deze afspraken is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Dit hebben we met ons nieuw beleid vastgesteld. 

Transparantie met respect voor privacy
De laatste tijd is er veel te doen over al dan niet openbaar maken van gegevens rondom de camping Zwarte Bergen. Bij sommige inwoners en gedupeerde campinggasten is namelijk het gevoel ontstaan dat daarin niet volgens de wetgeving is gehandeld. 
Er is een WOB-verzoek ingediend bij de gemeente Bergeijk. WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. Deze wet regelt ons recht op informatie van de overheid. Overheidsinformatie is openbaar omdat wij in Nederland openheid en transparantie belangrijk vinden. Gelukkig beschermt de wet echter ook dat onze persoonlijke en bedrijfsgegevens daarbij niet op straat komen te liggen. 
Als u bijvoorbeeld een invalidekaart zou aanvragen, dan wilt u ook niet dat uw (medische) gegevens openbaar worden?
Als VVD Bergeijk staan wij geheel achter deze wet. In het geval van de Zwarte Bergen willen ook wij openheid van zaken maar zeker mét bescherming van persoonlijke gegevens. 

Feiten checken
Dat de onderste steen boven moet, daar zijn wij altijd voor. Of het nu gaat om de Zwarte Bergen of andere dossiers waar nader onderzoek noodzakelijk is. Daarbij houden wij ons wel graag bij de feiten. Van horen zeggen, daar zijn wij niet van. 
Met ‘hoor/wederhoor” hebben we des te meer. Daar kunnen we wat mee. Dus mail of bel ons of kom een keer koffiedrinken. Bijvoorbeeld op de fractievergadering 9 april in de Rietstek om 20.00. Iedereen is van harte welkom.  

We hopen snel van je te horen! 

Groet, 
Twan Jansen
Raadslid VVD Bergeijk