Plannen doorzetten met de hand op de knip

Afgelopen week stond de begroting 2020-2023 op de agenda van de gemeenteraad. Dit is een belangrijk stuk omdat daar wordt vastgesteld hoe we het geld gaan verdelen over de gemaakte plannen. De komende jaren staan ons grote uitgaven te wachten. Dat vraagt om bewuste keuzes. De Kattendans is daar een voorbeeld van. Wij willen verantwoord uitgeven zodat er ruimte is voor andere dringende zaken. Zoals extra woningen en veilig fietsverkeer. 

Verantwoorde verbouw Kattendans
We zijn blij met het huidige plan voor de Kattendans. Het past bij de wensen van onze verenigingen en andere gebruikers van het gemeenschapshuis. Ook wordt het theaterpubliek goed bediend. Er is gelet op duurzaamheid en er is slim omgegaan met de ruimte en nieuwe technieken. De Kattendans kan zo ook voor de langere termijn mee in de ontwikkelingen. De komende tijd worden de plannen uitgewerkt en weten we over een tijdje pas de daadwerkelijke kosten. Maar hoe scherp ook berekend: een verbouwing valt altijd duurder uit. Dat weet iedereen die zijn huis verbouwt. Daarom willen we weten waar we ja tegen zeggen. Niet alleen vóór maar ook tijdens de bouw. Zodat we tussentijds kunnen besluiten om onderdelen die te duur worden, aan te passen of simpelweg niet te doen. Geen blanco cheque dus en grip op het proces. 

Vooruit met (starters)woningen
Een ander punt waar we ook deze vergadering op hamerden, is het versnellen van nieuwbouw. Vooral voor jongeren en senioren. Daarom willen we snel meer en nieuwe (woon)mogelijkheden. We denken dan bijvoorbeeld aan:
– Woonoplossingen zoals prefab woningen, tiny houses en studio’s
– Meer mogelijkheden tot woningsplitsing
– Uitbreidingslocaties op het moment dat er duidelijk geen inbreidingslocaties zijn binnen een kern.
– Het toestaan van meer particuliere bouw op eigen grond
– Actieve grondpolitiek (gemeente koopt zelf grond aan, maakt het bouwrijp en verkoopt) 

Het is wat ons betreft hard nodig om een inhaalslag te maken, als wij onze inwoners de kansen willen bieden om in onze gemeente te blijven wonen.

Fietspaden tussen de kernen eerst
Voor de VVD Bergeijk zijn mobiliteit en bereikbaarheid belangrijke thema’s. Dat geldt voor de ‘grotere’ projecten in onze regio zoals de aanleg van de N69 en de Diepveldenweg, maar ook voor de lokale knelpunten. Fietspaden hebben daarbij onze prioriteit. Bij voorkeur de fietspaden tussen de kernen. In de komende periode wordt hier hard aan gewerkt. Zo komt er onder meer een fietspad tussen Luyksgestel en de Weebosch. Tijdens de raadsvergadering hebben we nogmaals uitgesproken dat dit fietspad het eerst aan de beurt is. Parallel daaraan kan het fietstraject Bergeijk – Stedelijk Gebied opgepakt worden. 

Jouw mening graag!
Deze en andere punten staan niet alleen tijdens de begrotingsvergaderingen op de agenda. Het zijn zaken die altijd onze volle aandacht hebben. Daarbij hebben we jou nodig. Spreek ons aan, bel of mail ons of kom naar de VVDfractievergadering. De eerstvolgende is op 12 november om 20.00u in de Kattendans. Je bent van harte welkom. 

Vriendelijke groet,

Ineke Bergmans (fractievoorzitter) i.bergmans@vvdbergeijk.nl

Twan Jansen (raadslid) t.jansen@vvdbergeijk.nl