Eenzaamheid aanpakken voor een gezond Bergeijk

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek zijn’. Het hangt samen met allerlei factoren. Bijvoorbeeld met de thuissituatie en de mate waarin je kunt meedoen in de maatschappij. Om alle aspecten rond gezondheid aan te pakken, stelde VVD-wethouder Marko van Dalen met gespecialiseerde ambtenaren een beleidsplan op. Het tegengaan en voorkomen van eenzaamheid speelt hierin een belangrijke rol. Want eenzaamheid heeft niet alleen bij ouderen maar ook bij jongeren grote invloed op hun gezondheid. 

Specifiek tegen eenzaamheid gaat de gemeente een actieprogramma ontwikkelen voor een bredere doelgroep, waarvan de aftrap eind januari plaatsvindt. Daarbij noemt wethouder Van Dalen de werkwijze van Wij Westerhoven als voorbeeld omdat zij jong en oud betrekken om de verbondenheid binnen de eigen kern te versterken. 

Sport en spel
Ook worden (o.a. via onze sport-en beweegcoaches/BEactive) de plannen uitgebreid om middels sport en spel mensen met elkaar in contact te brengen en te laten bewegen. Zeker in deze coronatijd is dit een belangrijk middel om verveling en vereenzaming tegen te gaan. Een mooi voorbeeld is het programma dat BEactive aanbiedt als alternatief voor carnaval.

Drankgebruik
Naast acties binnen de eigen gemeente, wil Bergeijk intensief samenwerken met omliggende gemeenten, de GGD en maatschappelijke organisaties. Bijvoorbeeld als het gaat om het terugdringen van drankgebruik onder jongeren. Daarbij wordt gekeken naar succesvolle programma’s uit binnen- en buitenland zoals het IJslands preventiemodel. Hierdoor is het drank- en drugsgebruik onder IJslandse jongeren nu het laagst in Europa terwijl ze 20 jaar geleden nog bovenaan stonden. Sport, vrijwilligerswerk en betrekken van ouders spelen daarbij een belangrijke rol. 

Jouw mening
Als VVD Bergeijk zijn wij voor deze integrale aanpak en intensieve samenwerking. Het afgelopen jaar maakte pijnlijk duidelijk dat gezondheid een zaak van ons allemaal is. Ook onze gemeente krijgt op dit gebied nog grote opgaven. Jouw mening is daarbij van belang. Dus heb jij hier ideeën over? Laat je horen. Bijvoorbeeld tijdens een (digitale) fractievergadering van VVD Bergeijk. Je kunt je hiervoor aanmelden via i.bergmans@bergeijk.vvd.nl  

Graag tot dan en blijf gezond!

Namens VVD Bergeijk, Ineke Bergmans (fractievoorzitter)