Fietspad Weebosch – Luyksgestel komt er!

Het fietspad Luyksgestel – Weebosch gaat er begin 2021 komen! Er worden aan beide kanten van de weg vrij liggende fietspaden aangelegd. Deze fietspaden starten en eindigen bij de bebouwde kom. De gemeente is nu bezig met gronden aan te kopen en het bestemmingsplan te regelen.

Als VVD Bergeijk hebben we hard ingezet op veilige fietspaden. Dit traject had voor ons prioriteit. We zijn dan ook blij dat er nu stappen worden gezet. Wil jij meepraten over veilige fietsen in onze kernen? Kom dan naar een van onze fractievergaderingen of spreek ons aan. De eerstvolgende is op 16 maart om 20.00u in de Kattendans. Mailen kan ook op  t.jansen@vvdbergeijk.nl. 

Graag tot dan!

Namens de VVD-fractie,

Twan Jansen