Iedereen moet – betaalbaar – kunnen wonen in onze gemeente

De woningmarkt staat onder druk. Er is veel meer vraag naar woningen dan er aanbod is. Dit zorgt voor een hoge woningprijs. Op dit moment van schrijven staat de goedkoopste woning in Luyksgestel. De vraagprijs is €205.000. Dit levert problemen op voor onze woningmarkt. Wij vinden dat de gemeente haar rol pakt in het nieuwe beleid. Eén van de belangrijkste punten is dat er in alle kernen nieuwe woningen gerealiseerd worden. Daar hebben wij samen met de andere partijen een belangrijk punt aan toegevoegd: de woonplicht. Met deze regel voorkomen we dat huizen worden opgekocht door beleggers die het vervolgens voor een flinke prijs gaan verhuren. Ook gaan we kijken naar de mogelijkheden van een starterslening. Met het nieuwe woonbeleid zijn belangrijke stappen gezet om wonen in onze gemeente (financieel) aantrekkelijker te maken. 

Op donderdag 23 april heeft de Gemeenteraad nieuw beleid vastgesteld. Hiermee zorgen we ervoor dat er een sneller tempo komt in het realiseren van woningen. Wij vinden dat dit hoognodig is. In het beleid richten we ons op de volgende zaken:

1)     Meer nieuwbouw
Er komen nieuwe woningbouwprojecten. Als het mogelijk is, dan wordt er gekeken naar inbreidingslocaties. Als die niet voldoen/beschikbaar zijn, dan wordt er gekeken naar uitbreidingslocaties. Normaliter laat de gemeente woningbouw aan de markt over. In onze gemeente hebben we nu vastgesteld dat bij een ontwikkeling, ook actieve grondpolitiek ingezet kan worden.

2)     Bouwen op eigen grond

Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om (met voorwaarden) op eigen grond weer een eigen woning te realiseren. Dat is natuurlijk grandioos.
We handhaven ons beleid dat mantelzorgwoningen mogelijk maakt. We streven bij nieuwe projecten naar 30% sociale huurwoningen. We hebben in onze gemeente al relatief weinig sociale huurwoningen en is het nog steeds onduidelijk wat er met de huizen van Vestia gaat gebeuren. Om een extra duw in de richting te geven blijven we korting geven op de grondprijs voor nieuwe sociale huurwoningen.

3)     Woonplicht

Aan bovenstaande maatregelen voegen we iets toe. Dat is namelijk een woonplicht. Wij vinden dat sociale en middeldure koopwoningen niet door beleggers gekocht moeten worden en duur verhuurd moeten worden. Daarom is nu een regel ingesteld dat mensen die een nieuw huis kopen, er ook daadwerkelijk moeten gaan wonen.

4)     Woningsplitsing en bewoning bijgebouwen

Vooral door duurzaamheidseisen worden nieuwbouwwoningen duurder. Die eisen zijn niet meer dan logisch, maar dat zorgt er tegelijkertijd voor dat een woning voor sommige doelgroepen onbetaalbaar wordt. Om toch betaalbare woningen te realiseren en om tempo te houden, kijken we ook naar bestaande woningen. Het is daarom nu mogelijk om woningen verticaal of horizontaal in 2 of mogelijk meerdere woningen te splitsen. Daarnaast mogen er tijdelijke woningen in bijgebouwen komen (bijvoorbeeld in de garage).

5)     Startersleningen
Het is voor starters of een alleenstaande starter moeilijk om een woning te kopen. Om hen tegemoet te komen, is in de laatste vergadering ingestemd om de mogelijkheden van een starterslening opnieuw te bekijken. De starterslening is een aanvullende lening bovenop de hypotheek voor het eerste koophuis. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en de maximale hypotheek op basis van inkomen. De eerste 3 jaar betaalt de starter geen rente en aflossing.

Meer ruimte dus voor meerdere woonwensen. Als VVD zijn we heel blij met deze versoepeling. Wel willen we je erop attenderen dat er eisen zijn aan alle hierboven genoemde maatregelen. Best is hiervoor contact op te nemen met de gemeente zodat je kunt navragen wat er voor jouw specifieke situatie wel of niet mogelijk is.

Tot slot wensen we iedereen goede gezondheid toe in deze bijzondere periode. Het is moeilijk voor iedereen dat de 1,5 meter regels nog langer nodig zijn, maar alleen samen lossen we dit op. Dat er in onze gemeente volop creativiteit is om er iets van te maken, zie je op iedere hoek van de straat. 

Heb je een idee en kunnen wij daar iets in betekenen? Laat het ons weten. Uiteraard horen we ook graag jouw mening of ideeën over andere onderwerpen. Dit kan bijvoorbeeld op onze fractievergadering van 26 mei om 20.00u. Dat doen we tijdelijk online maar jij kunt erbij zijn. Laat het ons weten als je mee doet, je krijgt dan een via mail een uitnodiging. Mail hiervoor naar t.jansen@vvdbergeijk.nl. 

Namens de VVD-fractie, 
Twan Jansen