Praat mee over hoe je (straks) wil wonen…

In maart staat het lokale uitvoeringsprogramma van de nieuwe woonvisie op de agenda. Hierin wordt bepaald hoe we de komende jaren kunnen en mogen wonen in Bergeijk en de kernen. Gelukkig verbreedt het programma de mogelijkheden voor jong en oud aanzienlijk. Zo is er meer ruimte voor bouwen op eigen grond; een punt waar VVD al jaren voor strijdt. Ook zijn wij blij met de plannen voor woningsplitsing en tijdelijke bewoning van bijgebouwen. Het voorstel voor actief grondbeleid biedt nieuwe kansen. Deze en andere maatregelen om mee te groeien met de woonbehoeften, zijn de komende maand onderwerp in de raad. Hoe wil jij wonen? Laat het ons weten. Jouw mening telt.

De woningmarkt zit nog steeds muurvast, huizenprijzen lopen verder op. Zo stegen de appartementsprijzen in Eindhoven met ruim 33%. Ook in onze gemeente steeg de huizenprijs met zo’n 8%. Dat is misschien goed nieuws voor bezitters van woningen, maar niet direct voor mensen die op zichzelf willen gaan wonen of toe zijn aan een volgende stap. Woningen worden vooral voor hen onbetaalbaar. Van de 199 woningen in onze gemeente die nu te koop staan op Funda.nl, is er maar één appartement te koop voor €169.000. De rest kost €199.000 of meer. Hoog tijd dus om snel, andere woonoplossingen te bieden voor ieders portemonnee!

Wat staat er gepland?
De provincie Noord-Brabant geeft iedere 3 jaar een prognose. Daarin staat hoeveel woningen toegevoegd mogen worden binnen een gemeente. Voor onze gemeente zijn dat ongeveer 630 woningen. Dat lijkt veel. Tot je beseft dat dit in een periode van 10 jaar gebouwd mag worden. Dit betekent dat er gemiddeld 63 woningen per jaar bijkomen.De gemeente heeft nu concrete plannen voor 210 woningen. Deze worden gerealiseerd in de kernen Bergeijk ’t Hof, ’t Loo, Westerhoven en Luyksgestel. In de verdere toekomst zijn er plannen voor 146 woningen. Die zijn gepland in Bergeijk ’t Hof, ’t Loo, Weebosch, Westerhoven en Riethoven. Als de provincie akkoord geeft, dan krijgen we nog meer dan 100 woningen extra in Bergeijk ’t Hof. Daarnaast wordt er nog gekeken naar nieuwe locaties in iedere kern. 

Grip op snelheid en kosten

De bouwplannen bieden redelijke vooruitzichten. We willen de vaart erin houden. Ook is het belangrijk grip te houden op de kosten. Zo moeten we rekening houden met een behoorlijke kostenstijging van nieuwbouw onder andere door de nodige duurzaamheidseisen. Groen en energiebewust wonen is goed voor het milieu, maar tegelijkertijd moeten de bouwkosten niet de pan uit rijzen. 

Versoepeling regels
Minder regels, daar kunnen we wat mee. Als VVD zijn we dan ook blij met de voorgestelde mogelijkheden die andere woonvormen stimuleren:
Actieve grondpolitiek
De gemeente zet eerste stappen richting ‘actieve grondpolitiek’. Hierbij koopt de gemeente zelf nieuwe grond voor woningbouw. Dit kan bouwplannen versnellen.

Realisatie nieuwe woningbouwlocaties
In eerste instantie worden inbreidingslocaties benut voor woningbouw. Als deze niet voldoen of niet beschikbaar zijn, worden nu ook uitbreidingslocaties onderzocht. 

Bouwen op eigen grond
Deze maatregel bestond al maar wordt uitgebreid. Zo is er ruimte voor bouwen op je eigen grond als daar bouwen voor doelgroepen niet mogelijk is. 

Mantelzorgwoningen
De huidige regeling wordt voortgezet en biedt de mogelijkheid om nu al voor te bereiden op toekomstige mantelzorg aan of bij huis. Dit voorziet in de behoefte om langer thuis te blijven wonen.

Sociale huur
Bij nieuwbouw streven we naar 30% sociale huur. Dat is een flinke uitdaging, zeker vanwege de problemen rondom de landelijke woningbouwcorporatie Vestia. Onze gemeente is hier ongewild de dupe van. Om snel meer woningen te realiseren, zijn extra lokale maatregelen voorzien zoals de bestaande korting op de grondprijs bij het realiseren van sociale huurwoningen en een speciaal sociaal fonds.

Meergeneratiewoningen 
We willen de bestaande woningvoorraad beter benutten. Dit om te voorzien in de groeiende behoefte aan kleinere woningen (starters, senioren, alleenstaanden). Daarvoor bieden we meer mogelijkheden om bestaande woningen te splitsen en wordt tijdelijke bewoning toegestaan in bijgebouwen. 

Kortom: er kan meer in onze gemeente op het gebied van wonen. En jij kunt daar over meedenken. Kom daarom naar één van onze fractievergaderingen. Die zijn altijd openbaar. De eerstvolgende is op dinsdag 11 februari om 20.00u in Gemeenschapshuis De Buitengaander (Westerhoven). Mailen kan ook op  t.jansen@vvdbergeijk.nl. 

Graag tot dan!

Namens de VVD-fractie,
Twan Jansen